1.6.2015

Yksityisen hoitokodin henkilöstöä lisättiin

SuPer selvitti yksityisen hoitokodin henkilöstömitoitusta ja siitä aiheutuvia ongelmia asukkaiden hoidon laadussa. SuPer otti yhteyttä hoitokodin esimieheen, johtoon, kuntaan ja Aluehallintovirastoon. SuPerin lähettämän kirjelmän ja sen johdosta tehdyn tarkastuskäynnin tuloksena henkilöstömäärää lisättiin.

Tapauksessa jäsen oli huolissaan mitoituksista ja asukkaiden saamasta hoidon laadusta yksityisessä hoitokodissa, ja otti yhteyttä oman ammattiosastonsa puheenjohtajaan. Jäsenen mielestä hoidon laatu oli huonontunut huomattavasti ja henkilöstöä oli vähennetty. Työvuoroissa oltiin yksin ja osa asukkaista oli hoitosuunnitelman mukaan kahden autettavia. Lisäksi osastolla oli aggressiivisia ja haasteellisesti käyttäytyviä asukkaita. Osastolla hoidetaan myös saattohoidossa olevia asukkaita ja yksin vuorossa oleva ei pystynyt antamaan asianmukaista saattohoitoa ja hoivaa. Työn kuormittavuus oli noussut ja henkilöstö oli uupunut.

Jäsenen ammattiosaston puheenjohtaja oli yhteydessä SuPerin ammatilliseen edunvalvontaan, missä asiantuntija laati ja lähetti kirjelmän hoitokodin esimiehelle ja johdolle. Samalla asiantuntija otti yhteyttä kuntaan sekä Aluehallintovirastoon.

Kirjeen johdosta kunnan sosiaalihuollon johtaja ja Aluehallintovirasto tekivät tarkastuskäynnin hoitokotiin. Tarkastuksen jälkeen henkilöstöä lisättiin vuoroihin. SuPerin kirjelmässä pyydetyssä vastineessa työnantaja antoi kattavan selvityksen, miksi henkilön vajeeseen oli ajauduttu. Esimies oli kärsinyt uupumuksesta ja oli tyytyväinen asiaan puuttumisesta

 


SuPer huolehtii jäsentensä ammatillisesta ja sopimusedunvalvonnasta. Työ- ja virkasuhderiitatapauksissa jäsenen on mahdollista saada oikeusapua, joka on jäsenelle pääasiassa maksutonta. SuPer-voitot ovat esimerkkejä siitä, miten jäsenten ammatillisen edunvalvonnan ja sopimusedunvalvonnan asioita on ajettu.