SuPerin SOTE-malli

SuPer haluaa olla mukana rakentamassa tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa ja on luonut oman ehdotuksensa sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatio- ja rahoitusmalliksi. Malliin on kerätty osia useista julkisuudessa esitetyistä organisaatio- ja rahoitusmalleista. Mallin työnimeksi on annettu sotealuekuntamalli, koska se kuvaa parhaiten mallin luonnetta. Kainuun hallintomallikokeilu on lähimpänä nyt esitettyä mallia.
 
SuPerin esittämän mallin vahvuutena on mm. se, että siinä kaikkien Suomen kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden saatavuus ja niiden rahoitus on paremmin turvattu. Mallissa kuntien sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnot on yhdistetty samaan organisaatioon.
 
SuPerin malli on lähetetty poliittisille päättäjille jatkokeskustelujen pohjaksi.

Tutustu esitykseen Sote-uudistuksen tilanne: Uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia (10.4.2016)

Tutustu esitykseenNäin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen (27.2.2016)

Tutustu SuPerin SOTE-mallin jatkoesitykseen (7.4.2014)

Tutustu SuPerin SOTE-malliin.

Power Point -esitys SOTE-mallista.