SuPerin SOTE-malli


SuPer haluaa olla mukana rakentamassa tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa ja on luonut oman ehdotuksensa sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatio- ja rahoitusmalliksi.

Malliin on kerätty osia useista julkisuudessa esitetyistä organisaatio- ja rahoitusmalleista. Mallin työnimeksi on annettu sotealuekuntamalli, koska se kuvaa parhaiten mallin luonnetta. Kainuun hallintomallikokeilu on lähimpänä nyt esitettyä mallia.
 
SuPerin esittämän mallin vahvuutena on muun muassa se, että siinä kaikkien kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden saatavuus ja niiden rahoitus on paremmin turvattu. Mallissa kuntien sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnot on yhdistetty samaan organisaatioon.

SuPerin malli on lähetetty poliittisille päättäjille jatkokeskustelujen pohjaksi.

 


8.3.2017
Tiedote

Sote-uudistus uhkaa naisia palveluntarvitsijoina ja työntekijöinä

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii hallitusta selvittämään sote-uudistuksen sukupuolivaikutukset. Uudistus koskettaa suurta joukkoa naistyöntekijöitä, sillä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat naisvaltaisin ala. Tasa-arvolainkin perusteella uudistuksen sukupuolivaikutukset tulee arvioida ja ottaa huomioon... Lue lisää »


6.3.2017
Tiedote

Valinnanvapaudesta yritysten kultakaivos

SuPerin liittohallitus tyrmää sote-uudistuksen keskiössä olevan Sipilän hallituksen esittämän esitysluonnoksen valinnanvapaudesta. – Lakiluonnoksessa on unohdettu kaikki sote-uudistukselle asetetut alkuperäiset tavoitteet, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Tärkeimmiksi kriteereiksi on otettu yritystoiminnan edut ja toiminnan valvonnan poistaminen, mutta veronmaksajille kaavailtu järjestelmä tulee kokonaisvaikutuksiltaan selvästi nykyistä mallia kalliimmaksi... Lue lisää »


6.3.2017
Lausunto

SuPerin lausunto sote-uudistuksen valinnanvapaudesta

SuPer on jättänyt lausuntonsa hallituksen esitykseen laiksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lausunnossa mm. todetaan, että uudistuksella ei voida kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja eikä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. SuPerin mukaan uudistus ei pääosin edistä tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin... Lue lisää »


3.3.2017
Kolumni

Kolumni: Kuka määrittää, mitä saat tehdä?

Nuori, alle kolmekymppinen nainen oli ollut kolme vuotta lapsen syntymän takia poissa työpaikalta ja palasi sinne innostusta uhkuen. Vanhempainvapaallaan hän oli hankkinut ammatillista lisäosaamista. Hämmästys oli suuri, kun hän huomasi, miten työnkuva oli kaventunut ja kollegoiden määrä vähentynyt. Organisaatio oli päättänyt poistaa monia tehtäviä, jotka aiemmin olivat kuuluneet työhön. Ei ollut enää asiaa lääkehoitoon, haavahoitoon, kotiuttamiseen  – tuli tunne, että ammattitaitoa ei saakaan käyttää.  Organisaatio oli vain yhtenä päivänä kieltänyt ammatti-ihmisiä tekemästä niitä töitä, joita he osasivat tehdä ja joita olivat aina tehneet... Lue lisää »


9.2.2017

SuPerin kommentteja ja huomioita hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kaikki tekstit ovat suoria lainauksia hallituksen esitysluonnoksesta. Lihavoidut otsikot, joidenkin lainausten yhteyteen lisätyt esitysluonnoksen sivunumerot j akursiiviteksti allekirjoittaneilta... Lue lisää »