8.2.2018

Kunta-alalle on syntymässä neuvottelutulos

Kunta-alalle on syntymässä neuvottelutulos. Palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sopimuskauden pituus on 2v 2kk. Lisäksi maksetaan tuloksellisuuteen perustuva paikallinen kertaerä. Sopimusmääräyksillä edistettiin myös työ ja perhe-elämän yhteensovittamista.