7.3.2018

Kunta-alan sopimukset ovat voimassa

Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa.

KVTESiä sovelletaan takautuvasti 1.2.2018 lähtien. Esimerkiksi tilapäinen hoitovapaa alle 12-vuotiaan lapsen hoitamiseksi sekä isyysvapaa yli kuuden arkipäivän osalta muutetaan jälkikäteen palkallisiksi voimassa olevan KVTESin mukaisesti.

Suurin osa sopimusmuutoksista tulee voimaan 1.5.2018 tai sen jälkeen.