30.1.2018

Neuvottelut jatkuivat yksityisellä sektorilla

AVAINTA 30.1.

Neuvottelun alussa käytiin läpi yleinen sopimustilanne. TSN ja muut työntekijäjärjestöt antoivat tekstiesityksiä henkilöstön edustajien toimintaedellytysten parantamiseksi, joiden käsittelyä jatketaan seuraavalla kerralla. Lisäksi käytiin läpi palkkausjärjestelmää koskevia selkeytyksiä. Pääosa neuvotteluajasta käytettiin mahdollisten uusien työaikaselkeytysten hiomiseen. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 31.1.

SOSTES 31.1.

Neuvottelut jatkuivat tiiviissä tunnelmassa. Keskeiset tekstikysymykset liittyvät edelleen palkkaussopimukseen ja joihinkin muihin tekstikysymyksiin, kuten lepoaikoihin. TSN:n ja muiden järjestöjen esityksillä on tarkoitus parantaa yksityisen sosiaalipalvelualan mainetta verrattuna muihin sosiaalialan työehtosopimuksiin. Erityisen suuria kipukohtia ovat edelleen kuitenkin yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataso verrattuna kuntasektorin palkkoihin ja toisaalta ns. yleinen palkankorotuslinja, jonka vain työnantajapuoli on hyväksynyt. Tämä yleinen linja kasvattaa entisestään naisvaltaisten alojen palkkaeroja muihin aloihin. Tiukoista asetelmista jatketaan neuvotteluja keskiviikkona 31.1.

Lue lisää neuvottelukierroksesta SuPerin sivuilta täältä »