8.12.2017

Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualalla käynnistyivät

Yksityisellä terveyspalvelualalla työehtosopimuksen sopijaosapuolet kokoontuivat 7.12.2017. Neuvottelutapaamisessa käytiin läpi keskeisiä sopimustavoitteita tulevalle työehtosopimuskaudelle. Erityisesti keskityttiin palkkausta ja työaikoja koskeviin asioihin. Keskustelua jatketaan seuraavassa tapaamisessa 4.1.2018, jolloin tavoitteita myös tarkennetaan.