23.11.2017

SuPerin edustajisto: Lähi- ja perushoitajien palkkaus on saatettava kuntoon

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto vaatii selkeitä palkankorotuksia koulutetuille hoitajille. Korotuksia vaaditaan julkisella ja yksityisellä sektorilla työskenteleville. Tällä hetkellä työn vaativuus ja palkkaus eivät hoitoalalla kohtaa. Edustajisto vaatii myös julkisen sektorin lomarahaleikkausten kompensoimista. SuPer tavoittelee tällä neuvottelukierroksella hoitoalan palkkauksen, työaikojen ja muiden työehtojen kehittämistä.

Hoitoalan ongelmia ovat liian pieni palkka, lisääntynyt työn kuormittavuus ja riittämätön henkilöstömäärä. Palkan on turvattava toimeentulo kaikissa tilanteissa ja sen on vastattava työn vaativuutta. Lähi- ja perushoitajan palkalla on erittäin vaikea tulla toimeen. Työ on muuttunut viime vuosina kaikkialla sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalla yhä kuormittavammaksi.

Yksityisellä sektorilla palkat ovat julkista sektoria heikommat. - Onko oikein, että työskentely yksityisellä on vähemmän arvokasta kuin julkisella? kysyy SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari.  Yksityisellä sektorilla yhtenä ongelmana on tes-shoppailu, jossa työnantaja valitsee itselleen edullisimman työehtosopimuksen. Yritysten tarkoitus on tuottaa voittoa, joka valitettavasti otetaan usein hoitajien selkänahasta. Sote-uudistuksen myötä vaarana on, että pahimmassa tapauksessa veronmaksajien rahat valuvat maan rajojen ulkopuolelle. Hoitajat rahoittavat näin suuria terveysalan yrityksiä tekemällä raskasta työtä pienellä henkilöstömitoituksella ja palkalla.

Myös jatkossa tarvitaan ammattitaitoisia hoitajia, jotka haluavat työskennellä laajasti sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla. Vanhustenhoidossa suurin ammattiryhmä ovat lähi- ja perushoitajat. Heidän osaamiseensa nojaa koko vanhustenhoito myös sote-uudistuksen jälkeen.

Työnantaja haluaa neuvotella paikallisesti yhä enemmän työntekijöiden työehdoista. Luottamusmiehille on annettava riittävästi aikaa edunvalvontaan ja parannettava tiedonsaantioikeutta. Henkilöstönedustajien aseman parantaminen on keskeinen SuPerin neuvottelutavoite tällä kierroksella. Yksityisellä sektorilla on myös haaste saada luottamusmies jokaiseen työpaikkaan.

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085