26.8.2014

SuPerin lausunto hallituksen kuntalakiluonnoksesta

SuPerin mukaan hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on pääasiassa hyvä ja selkeä.

SuPer tukee esitettyä lakiesitystä, mutta haluaa, että ministeriö ja eduskunta kiinnittävät huomiota vielä eräisiin lakiesityksen kohtiin. Näitä ovat muun muassa vanhusneuvoston asema sekä kuntatalousohjelma.   

Tutustu koko lausuntoon.