18.9.2020

Asunnottomuus: STM on myöntänyt noin 4,8 miljoonaa euroa sote-palvelujen kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt noin 4,8 miljoonaa euroa asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Hanke alkaa tänä syksynä Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Porissa.

Tarkoituksena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja asunnottomien tai vakavassa asunnottomuusriskissä olevien asiakkaiden tarpeisiin. Palveluja kohdennetaan kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville asunnottomille, kuten päihde- ja mielenterveysasiakkaille, nuorille, vankilasta vapautuneille ja maahanmuuttajille. 

Hankkeissa kehitetään matalan kynnyksen palveluja ja toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Tällaisia palveluja ja toimintamalleja ovat esimerkiksi liikkuva työ ja jalkautuvat tiimit, asumisneuvonta, matalankynnyksen toiminta, kokemusasiantuntijuuden ja verkostojen aktiivinen hyödyntäminen sekä vuokranantajayhteistyö.

Kokonaisuus liittyy hallituksen tavoitteeseen asunnottomuuden puolittamiseksi. Aloittavien hankkeiden työ linkittyy myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteisiin. 

Kaikki rahoitusta saavat kunnat ovat mukana ympäristöministeriön käynnistämässä asunnottomuuden puolittamiseen tähtäävässä yhteistyöohjelmassa. Ohjelmaan on kutsuttu mukaan kunnat, joissa oli eniten asunnottomia vuonna 2018. 

Lähde: STM:n tiedote 18.9.2020