22.6.2020

Avi: Hygieniaohjeiden noudattaminen varhaiskasvatuksessa on suositeltavaa koko kesän ajan

Aluehallintovirastot, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö muistuttavat, että koronavirusepidemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattaminen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen toiminnassa ja tiloissa on tarpeen koko kesän ajan. Ohjeiden noudattaminen on suositeltavaa edelleen, jotta koronavirustartuntojen riski ei kasva.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 11. toukokuuta 2020 antamissa ohjeissa neuvotaan turvalliset järjestelyt varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen. Ohjeissa neuvotaan muun muassa, että henkilöiden, joilla on sairastumiseen viittaavia oireita, ei pidä osallistua toimintaan. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja on edelleen suositeltavaa välttää ja erityisesti hyvä käsihygienia on tärkeää kaikessa toiminnassa.

Aluehallintovirastojen määräykset hygieniaohjeiden noudattamisesta päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa olivat voimassa 13. kesäkuuta 2020 asti. Hygieniaohjeiden noudattaminen on kuitenkin edelleen ajankohtaista. Esimerkiksi lähiopetusta järjestetään kesän aikana vähemmän kuin keväällä, mutta tartuntoja ehkäisevillä järjestelyillä taataan kaikille turvallinen osallistuminen toimintaan ja työskentelyyn.

Lähde: Avin tiedote 22.6.2020

superliitto.fi/korona