16.7.2020

Avi keskeytti tehostetun palveluasumisen toiminnan Rääkkylässä

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 13.7.2020 antanut Rääkkylän Suojakotiyhdistys r.y.:n Palvelukoti Viherlaakso ja Palvelukoti Viherpolku -toimintayksiköitä koskevan valvontapäätöksen tehostetun palveluasumisen keskeyttämisestä. Keskeyttäminen ei koske Palvelukoti Viherlaakso -toimintayksikön ilmoituksenvaraista päivätoimintaa kehitysvammaisille. 

Valvonta-asia on tullut vireille Siun soten tehtyä 6.6.2019 valvontakäynnin Palvelukoti Viherpolkuun. Tarkastuskertomuksen mukaan

  • tehostetun palveluasumisen asukkaiden turvallisuutta ei ole turvattu riittävällä tavalla yöaikaan
  • huumausaineita sisältävien lääkkeiden säilytyksessä on ollut puutteita
  • yksikössä ei käy lääkäriä eikä vuosittaisia lääkärintarkastuksia ole tehty
  • hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien laatimisessa sekä päivittämisessä on ollut puutteita
  • vastuuhenkilölle on ollut epäselvää, ovatko asiakkaat tehostetun palveluasumisen vai palveluasumisen asiakkaita.

Ottaen huomioon toimintayksikön vakavat puutteet ja puutteiden korjaamiseen annettu aika, ei lupa- ja valvontaviranomainen ole voinut vakuuttua siitä, että toiminta jatkuu asiakasturvallisena ja asianmukaisena eikä siten voi pitää uhkasakon uhalla annettua määräystä riittävänä toimenpiteenä. Keskeyttäminen on voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto toisin päättää.

Palvelukotien toiminnan johtovastuu on siirtynyt toistaiseksi Suojakotiyhdistykseltä Siun sotelle.

– Varmistamme yhdessä Terveystalon kanssa, että yksiköiden toiminnan, asukkaiden palvelujen sekä henkilökunnan työsuhteiden jatkuvuus turvataan tässä akuutissa tilanteessa, kertoo toimialuejohtaja Eija Rieppo Siun soten ikäihmisten palveluista tiedotteessa

Lähde: Avin ja Siun soten tiedotteet 15.7.2020