9.5.2019

Eettinen perusta sote-ammattiryhmiä yhdistäväksi tekijäksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikuntakohtainen osaaminen ei enää riitä asiakkaiden ja potilaiden auttamisessa. Nykyiset tutkintoon johtavat koulutukset korostavat ammattien erityisosaamista ja ne myötäilevät  sosiaali- ja terveydenhuollon joskus melko tiukkojakin sektorijakoja. Tämä ei palvele asiakkaita.  

”Nyt tarvitaan sote-ammattilaisten vahvaa yhteistyötä ja osaamisen yhdistämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat eri ammattikuntien ja myös niiden johtamisen rajat olleet perinteisesti vahvoja ja nyt onkin tärkeää löytää ammatteja yhdistäviä tekijöitä. Sellainen tekijä voisi havaintojemme mukaan olla työskentelyn vahva eettinen perusta”, toteaa COPE-hankkeen vetäjä tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki (THL) hankkeen päätösseminaarissa 9.5.2019 Helsingissä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu nyt paljon ja nopeita muutoksia.  Esimerkiksi sähköiset palvelut ja moniammatilliset työyhteisöt sekä työyhteisöjen ja asiakaskunnan monikulttuurisuus ovat kasvussa. Asiakkaiden ja potilaiden palvelut hajautuvat käytännössä useiden eri organisaatioiden hoidettavaksi, jolloin palvelujen yhteensovittaminen ja henkilöstön johtaminen edellyttävät monenlaista uutta osaamista, uusia toimintatapoja sekä asenteiden muutoksia.

Tarvitaan ammattiryhmien yhteistä koulutusta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteja yhdistää vastuu asiakkaan hyvinvoinnista. Asiantuntijan tulee tarkastella eettisiä kysymyksiä laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kuten esimerkiksi sosiaalisten oikeuksien tai kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta. Tähän tarvitaan ammattiryhmien yhteistyötä ja sen tueksi yhteistä ja organisaatiorajat ylittävää koulutusta niin työntekijä- kuin johtajatasoillekin. 

Keskimäen mukaan ammattiryhmien yhteistä koulutusta näyttäisi olevan hyvin haastavaa järjestää. Siihen suuntaan olisi nyt kuitenkin hänen mukaansa edettävä ripeästi sekä työpaikoilla että alan opetusta antavissa oppilaitoksissa.  

Johtajien koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota arvojohtamiseen ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen työyhteisöissä, sekä eri ammattiryhmien tasapuoliseen ja professiorajat ylittävään johtamisosaamiseen. Johtajilta odotetaan, että he soveltavat oikeudenmukaisia menettelytapoja ja luovat eettistä toimintakulttuuria. 

Myös eri ministeriöiden, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön välisen yhteistyön lisääntyminen, osaamisen jakaminen ja mahdolliset työnkierrot  esimerkiksi  sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtionvarainministeriön välillä nousivat tutkimuksessa esille.

Muutos tapahtuu toimintatapoja oikeasti muuttamalla 

Koulutuksessa saadut opit ovat valitettavasti monesti ristiriidassa työpaikkojen toimintatapojen kanssa. Työpaikoilla tarvitaan toimintatapojen uudistamista ja kehittämistä sekä työntekijöiden osaamista arvostavaa johtajuutta.  

Monilla alueilla on jo siirrytty maakunnan kokoisiin kuntayhtymiin, mikä luo ja on luonut mahdollisuuksia uudenlaisiin toimintatapoihin. Mutta edelleen toimintamallien tulee kehittyä niin, että asiakkaan palveluprosessi helpottuu ja asiantuntijat tekevät enemmän yhteistyötä asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Myös usealla eri paikkakunnalla toimiva, kuntayhtymä, hajautettu organisaatiomalli,  edellyttää uudenlaista osaamista ja uusia viestinnän sekä vuorovaikutuksen taitoja  niin työntekijöiltä kuin johtajiltakin.

COPE-hanke (Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa) on tutkinut kolme vuoden ajan, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla on tapahtumassa työn sisällössä, sähköisissä palveluissa ja monikulttuurisuuden haasteissa sekä valtionohjauksessa ja eri ministeriöiden välisessä yhteistyössä. Näiden vaikutuksia on arvioitu erityisesti suhteessa elinikäiseen oppimiseen ja johtamiseen.  

COPE-hanke on Suomen Akatemian/Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke vuosina 2016 – 2019. Mukana ovat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja THL. 

Lue lisää: 

Hankkeen keskeiset suositukset on koottu Päätöksen tueksi -julkaisuksi: Sote-ammattilaisten yhteinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa.

Lähde: THL:n uutinen 9.5.2019