17.7.2019

Esitys varhaiskasvatusoikeuden laajentamisesta lausunnoille

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa todettu varhaiskasvatusoikeuden laajuutta koskeva lainmuutos, jossa ”toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus”. 

Varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 tuntiin viikossa on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Sitä ennen kaikilla lapsilla oli subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, eikä varhaiskasvatusoikeutta oltu rajattu. Rajaus perustui pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan ja rajoittamisella tavoiteltiin säästöjä.

Nyt lausunnoilla olevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia. Varhaiskasvatuslain muutoksella lapselle palautettaisiin subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Lakien ehdotetaan astuvan voimaan 1.8.2020.

- Lapsi tarvitsee laadukasta ja kattavaa varhaiskasvatusta sekä ikäistensä seuraa riippumatta siitä, ovatko hänen vanhempansa töissä vai eivät. Subjektiivisen oikeuden palauttaminen on tärkeä askel varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisessä, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu muutos merkitsisi lisäystä peruspalvelujen valtionosuuksiin (momentti 28.90.30). Vuonna 2020 valtionosuuksiin lisättäisiin 7,1 miljoonaa euroa, joka vastaa n. 5/12 täysistä kustannuksista ja vuodesta 2021 alkaen valtionosuuksiin lisättäisiin 17 miljoonaa euroa. Koska kyseessä on kunnille uusi tehtävä, valtionosuus kattaa kustannuksista 100 prosenttia.

Lausunnot pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä 22.8.2019 mennessä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 16.7.2019

Lue myös: