1.10.2020

Ensimmäiset huoltajat voivat nyt nähdä myös yli 10-vuotiaan tiedot Omakannassa

Asiointi yli 10-vuotiaan puolesta tulee mahdolliseksi sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutokset omiin potilastietojärjestelmiinsä. Kanta-palveluihin tarvittavat muutokset on jo tehty.

Terveydenhuolto voi nyt alkaa tuottaa tietoja nähtäväksi myös yli 10-vuotiaiden alaikäisten lasten ja nuorten huoltajille. Tähän mennessä huoltaja on voinut nähdä Omakannassa vain alle 10-vuotiaan lapsen tiedot.

Ennen kuin kaikkien alaikäisten tietoja voidaan näyttää huoltajille, terveydenhuollon on kuitenkin tehtävä muutokset potilastietojärjestelmiin ja koulutettava henkilöstö tietojen kirjaamiseen.

– Tietojen näkyminen yli 10-vuotiaan huoltajille on toivottu asia ja helpottaa perheiden arkea. Toivomme, että terveydenhuollon organisaatiot saavat uuden toiminnallisuuden käyttöönsä mahdollisimman pian, sanoo Kelan Kanta-palvelujen asiakkuusvastaava Hanna Malinen.

Kanta-palvelut tukee terveydenhuoltoa ja järjestää koulutuksia ammattilaisille, jotta uusi toimintamalli voidaan ottaa terveydenhuollossa sujuvasti käyttöön.

Nuoren itsemääräämisoikeus huomioitu uudistuksessa

Jos alaikäinen on terveydenhuollossa arvioitu kyvykkääksi päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus päättää, näytetäänkö hänen tietonsa Omakannassa huoltajalle. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi kyvykkyyden jokaisella käynnillä tai hoitojaksolla. 

Arvioon vaikuttavat muun muassa ikä, kypsyystaso ja hoidettava asia.

– Arvio ja päätös tietojen näyttämisestä huoltajalle Omakannassa on aina tapauskohtainen. Päätöskykyiseksi arvioitu nuori ei voi päättää kategorisesti, että omat tiedot eivät näy koskaan huoltajalle, Malinen tähdentää.

Suuri osa päätöskykyiseksi arvioiduista alaikäisistä haluaa huoltajiensa näkevän tiedot. On kuitenkin tilanteita, joissa alaikäisellä on perusteltu syy kieltää tietojensa näyttäminen.

Vanhat tiedot eivät näy jatkossakaan huoltajalle. Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin sen jälkeen, kun alaikäinen on täyttänyt 10 vuotta, mutta jotka on tallennettu ennen potilastietojärjestelmään tehtyä puolesta asioinnin muutosta.

Osa terveydenhuoltoa jo tehnyt muutokset potilastietojärjestelmiinsä

Omakanta näyttää jo ensimmäisten terveydenhuollon organisaatioiden kirjaamia tietoja yli 10-vuotiaan alaikäisen huoltajille. Näitä organisaatioita ovat muun muassa Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuolto, Närpiön terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus, Kemiönsaaren terveyspalvelut, Ålands hälso- och sjukvård, eräät yksityiset lääkäriasemat ja Silmäasema.

Uuden toiminnallisuuden ovat ottaneet käyttöön potilastietojärjestelmien toimittajat Atostek Era ja Abilita.

Omakanta on kansalaisen sovellus

  • Terveydenhuolto tallentaa käynnin tiedot potilastietojärjestelmään, josta ne siirtyvät Kanta-palveluihin ja ovat nähtävissä Omakannassa. Omakannassa voi myös pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Suositussa palvelussa oli elokuussa yli 3 miljoonaa käyntiä.
  • Alaikäinen voi käyttää Omakantaa myös itse. Omakannan käyttöön tarvitaan suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.
  • Kanta-palvelut valmistelee myös täysi-ikäisen puolesta asiointia Omakannassa. Tavoitteena on ottaa toiminto käyttöön ensi vuoden alkupuolella.

Lähde: Kanta-palveluiden tiedote 1.10.2020

kanta.fi/fi/ammattilaiset