5.7.2019

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatukseen 38 uutta lastenhoitajaa

Jyväskylän kaupunki sai huomautuksen joulukuussa 2018 varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä. Kaupungin tuli korjata ryhmäkoot sekä kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön mitoitus säädösten mukaiseksi 28.2.2019 mennessä ja osoittaa tehdyt korjaukset heinäkuuhun 2019 mennessä.

Huomautuksen perusteella varhaiskasvatuspalveluihin lisättiin vakituista varahenkilöstöä, kerrattiin ja päivitettiin ohjeistuksia sekä tarkennettiin tietojärjestelmien käyttöä. Tammikuussa 2019 rekrytoitiin 38 uutta varahenkilöä, jotka työskentelevät lasten hoitajan nimikkeellä. Tämän lisäksi Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee 115 erityisavustajaa, joilla on pääsääntöisesti kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.

Varhaiskasvatuslain 540/2018 35 §:n mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla varhaiskasvatuksessa olevien lapsien määrään, heidän ikäänsä ja varhaiskasvatuksessa päivittäin viettämäänsä aikaan suhteutettuna riittävä määrä henkilöitä. Tämä tarkoittaa, että lasten sekä kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön läsnäoloja lasketaan koko päiväkodin tasolla, kuitenkin niin, että päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea varhaiskasvatuksen tehtävissä olevaa ammatillisesti kelpoista henkilöä vastaava määrä lapsia. Esimerkiksi yli kolmevuotiaiden kokopäiväryhmässä voi yhtä aikaa olla paikalla 24 lasta. Alle kolme vuotiaiden ryhmässä voi olla yhtä aikaa läsnä enintään 12 lasta.

Aluehallintoviraston sivistyslautakunnalta 13.6.2019 saaman selvityksen mukaan tarkastelluissa päiväkodeissa ei ollut huomautettavaa lasten ja kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön välisessä mitoituksessa.  

Lähde: aluehallintovirasto 4.7.2019