6.9.2019

Karvi: Varhaiskasvatuksen vahvuutena turvallinen ja myönteinen ilmapiiri – laadussa silti puutteita

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi, että varhaiskasvatukselle asetetut sisällölliset tavoitteet toteutuvat suuressa osassa päiväkoteja pääosin hyvin. Suomalaisen varhaiskasvatuksen sisällöllisiä vahvuuksia ovat muun muassa leikin vahva asema sekä myönteinen ja turvallinen ilmapiiri.

Varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kuitenkin runsaasti, ja osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä sisällölliset tavoitteet toteutuvat heikosti.

Karvi arvioi varhaiskasvatuksen laatua tarkastelemalla varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Samalla arvioitiin myös viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua. Varhaiskasvatuskokeilu nosti lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen, mutta vanhempien asenne vaikuttaa kuitenkin keskeisesti siihen, osallistuuko viisivuotias varhaiskasvatukseen vai ei.

Lue tiedote: Varhaiskasvatuksen vahvuutena turvallinen ja myönteinen ilmapiiri – laadussa silti puutteita, jotka näkyvät myös viisivuotiaiden osallistumisessa varhaiskasvatukseen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on itsenäinen viranomainen, joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista.