11.11.2019

Ministeri Kiuru: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on sote-uudistuksen tärkein voimavara

”Osaavat ja motivoituneet työntekijät vaikuttavat arjen sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan”, korosti ministeri Kiuru puheessaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten seminaarissa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru keskusteli sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa SuPerin ja Tehyn järjestämissä tilaisuuksissa 7. ja 8. marraskuuta. Ministeri korosti sote-henkilöstön keskeistä roolia ihmislähtöisissä ja laadukkaissa palveluissa.

”Palveluita tuotetaan jatkossakin ihminen ihmiselle. Tämä on huomioitava uusissa rakenteissa. Tärkeintä on oikea-aikaisen avun ja tuen tarjoaminen siellä, missä ihmiset sitä tarvitsevat”, ministeri Kiuru totesi.

Ministeri painotti henkilöstön ammattitaidon, motivaation ja hyvinvoinnin merkitystä laadukkaiden palvelujen turvaamisessa. Esimerkiksi vanhuspalvelulakiin ehdotetulla henkilöstömitoituksella halutaan varmistaa myös hoitohenkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi.

Henkilöstömitoituksessa työntekijät voitaisiin laskea mitoitukseen vain silloin, kun he tekevät välitöntä asiakastyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hoitajat saisivat enemmän aikaa asiakkaan kanssa tehtävään työhön.

”Työn mielekkyyden näkökulmasta on korkea aika vapauttaa hoitajat tekemään sitä työtä, johon heidät on koulutettu. Tukipalvelut ovat tärkeää työtä, jolle tarvitaan omat osaavat tekijänsä”, ministeri painotti.

Ministeri nosti esiin yhteistyön ja vuoropuhelun merkityksen tulevaisuuden sote-palveluiden kehittämistyössä.

”Jotta todellisia muutoksia saadaan aikaan, on uudistukselle asetettava riittävän kunnianhimoiset ja pitkäjänteiset tavoitteet. Sote-uudistuksen myötä tulevat muutokset vaikuttavat myös tuhansien sosiaali- ja terveydenhuollon toimivien työntekijöiden työhön. Uudistus vaatii henkilöstön aktiivista osallistumista ja ammattitaitoista sekä osallistavaa johtamista”, ministeri kiteytti.

Tällä hallituskaudella sote-uudistuksessa panostetaan erityisesti peruspalveluiden vahvistamiseen ja ihmislähtöisten palveluiden kehittämiseen. Tätä työtä tehdään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmassa.