4.6.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Opiskelijapalautteet vaikuttamaan ammatillisen koulutuksen rahoitukseen

Opiskelijapalautteet vaikuttavat ammatillisen koulutuksen rahoitukseen vuodesta 2020 alkaen. Opiskelijapalautetta kerätään 1.7.2018 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laskentaperusteasetusta on muutettu ja asetukseen on lisätty opiskelijapalautetta ja sen keräämistä koskevat pykälät.

Opiskelijapalautteet vaikuttavat ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoitukseen, josta 1/6 myönnetään opiskelijapalautteen perusteella. Opiskelijapalautekyselyn vastausten perusteella jaetaan näin ollen 2,5 prosenttia ammatillisen koulutuksen laskennallisesta rahoituksesta.

Opiskelijapalautekyselyyn vastaavat opiskelijat, jotka suorittavat ammatillisen tutkinnon tai ammatillisen tutkinnon osan tai osia. Kyselyyn vastataan kaksi kertaa opintojen aikana.

Opiskelijapalautteen perusteella jaettavasta vaikuttavuusrahoituksesta 1/4 myönnetään ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneiden antaman opiskelijapalautteen perusteella sekä 3/4 ammatillisen tutkinnon ja sen osan tai osia suorittaneiden antaman opiskelijapalautteen perusteella.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta jaetaan opiskelijapalautteen perusteella ensimmäisen kerran vuonna 2020.