28.11.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö: Suomi mukana parantamassa työoloja maailmanlaajuisesti

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja työministeri Jari Lindström osallistuvat Pohjoismaiden työelämäalan ministerineuvoston kokoukseen 28.11.2017 Oslossa. Suomi kutsuu muut Pohjoismaat koalitioon parempien työolojen puolesta.

Suomi ja Kansainvälinen työjärjestö (ILO) perustavat yhdessä eri järjestöjen kanssa uuden koalition, jonka tehtävänä on parantaa työoloja maailmanlaajuisesti. Koalitiota tarvitaan, sillä maailmassa kuolee työpaikoilla vuosittain noin 2,78 miljoonaa ihmistä. Suuri osa kuolemista olisi vältettävissä, jos jo olemassa olevat ja hyväksytyt työsuojelutavoitteet otettaisiin laajemmin käyttöön koko maailmassa.

Koalitio työskentelee sen eteen, että sovitut työsuojelutavoitteet otetaan käyttöön. ILO:n tämän hetkisen suunnitelman mukaan koalition työ käynnistyy vuonna 2018. Koalition työhön osallistuvat eri maiden ministeriöt, erilaiset kansainväliset organisaatiot ja työsuojelun eri asiantuntijajärjestöt.

Koalition on määrä tuottaa käytännönläheisiä ratkaisuja selkeästi rajattuihin ongelmiin, kuten esimerkiksi siihen miten tapaturmaraportointia parannetaan, ja mitä huonot työolot maksavat.
 
Selkeästi rajatut tavoitteet ja hankkeet nopeuttavat tulosten saamista. Tulokset saadaan koalition kautta myös nopeasti käyttöön kaikkialla maailmassa.

Pohjoismaat työsuojelun esimerkkimaina

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila kutsuu työelämäkysymyksistä vastaavia pohjoismaisia kollegoitaan yhteistyöhön turvallisten ja terveellisten työolojen puolesta Oslossa 28.11. Ministeri Mattila toivoo muiden pohjoismaiden lähtevän aktiivisesti mukaan koalitioon.

Suomessa ja muissa pohjoismaissa tiedetään, että hyvät työolot lisäävät työntekijöiden motivaatiota ja samalla parantavat yritysten tuottavuutta. Yhteinen osallistuminen koalitioon parantaa entisestään pohjoismaiden mainetta työsuojelun edelläkävijämaina.

Lue lisää >>