26.2.2019

STM: Saattohoidon toteuttamisessa paljon alueellista vaihtelua

Tuoreen selvityksen mukaan saattohoidon ja palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon saatavuus ei ole tasa-arvoista. Saattohoitoa toteutetaan pääasiallisesti terveydenhuollon perustason yksiköissä, joissa osaaminen vaihtelee. Erityistason palveluita on saatavilla parhaiten Etelä-Suomessa.

Asiantuntijaryhmä selvitti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon nykytilaa sairaanhoitopiirien terveydenhuollon yksiköihin lähetetyllä kyselyllä. Samalla selvityksessä kuvattiin palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatukriteerit terveydenhuollon yksiköissä.

Selvityksen mukaan isoin puute on erityistason kotisaattohoidon saatavuudessa. Saattohoito-osastoja ja -koteja on lähinnä isoissa kaupungeissa. Harvoissa sairaaloissa on konsultaatiotoimintaa, ja päivystysaikainen konsultaatiotuki on järjestämättä. Osaamisvaje nousee yhdeksi tärkeimmäksi puutteeksi. Suurin vaje on koulutetussa henkilökunnassa.

Asiantuntijaryhmä muistuttaa, että jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus sairautensa vaikeusasteen edellyttämään palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Jotta tämä toteutuisi tasa-arvoisesti koko Suomessa, palliatiivinen hoito ja saattohoito pitäisi integroida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään ja porrastaa hoito vaativuustason mukaan tarvelähtöisesti perustason ja erityistason palveluihin.

Asiantuntijaryhmä luovutti selvityksensä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle tiistaina 26.2.