22.8.2019

STM: Vanhusalan toimijat keskustelivat henkilöstömitoituksen toteutuksesta

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on käynnistänyt lakivalmistelun ympärivuorokautisten hoivapalvelujen henkilöstömitoituksesta. Hallitusohjelman mukaan henkilöstömitoitukseksi säädetään 0,7 ammattihenkilöä asiakasta kohti.

”Henkilöstön vähimmäismitoitukseksi on nykyisin määritelty laatusuosituksessa 0,5 ammattihenkilöä asiakasta kohti. Suositus on ollut voimassa jo vuodesta 2013, mutta kaikissa yksiköissä se ei edelleenkään toteudu. Tämä osoittaa sen, että mitoituksesta on syytä säätää sitovasti lailla”, ministeri Kiuru toteaa.

Asian ratkaisemiseksi vanhuspalvelulain uudistus tehdään portaittain. Ensimmäisessä vaiheessa annetaan henkilöstön vähimmäismitoitusta koskeva lakiesitys eduskunnalle jo tänä syksynä ja laki tulisi voimaan vuonna 2020. Muista iäkkäiden palveluja koskevista muutoksista säädetään toisessa vaiheessa.

Ministeri Kiuru toteaa, että vanhuspalvelulain päivitystyössä on edetty hyvin. 

”Asiantuntijajoukko valmistelee syyskuun loppuun mennessä lakiluonnoksen henkilöstömitoituksesta ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa. Mitoituksessa on otettava huomioon hoitoisuus ja selkeytettävä hoitajamitoituksen suhde tukipalveluihin.”

”Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys tulee eduskunnan käsittelyyn viipymättä vuoden loppupuolella. Siinä yhteydessä selviää, kuinka pitkää siirtymäaikaa asiantuntijat esittävät sitovan henkilöstömitoituksen voimaantulon siirtymäajaksi. Selvää kuitenkin on, että ensi vuoden puolen välin jälkeen Suomessa ei pidä olla enää yhtään hoivapalveluyksikköä, joka alittaa nykyisen suosituksen mukaisen vähimmäistason”, ministeri Kiuru painotti ja kertoi, että tähän on varauduttu jo valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä.

Vuoden 2019 loppuun mennessä valmistuvat muut vanhuspalvelulain muutosesitykset. Lausuntokierroksen jälkeen esitykset lähtevät eduskunnan käsiteltäväksi. Kun esitysten taloudelliset vaikutukset ovat tiedossa, ne otetaan huomioon valtion talousarviossa.

Valmistelutyötä evästettiin tänään työkokouksessa, jossa oli mukana hoivapalveluyrityksiä, ammattiliittoja, järjestöjä, kuntien edustusta ja valvontaviranomaisia. Työkokouksessa myös arvioitiin, miten viime keväänä asetetut tavoitteet vanhuspalvelujen laadun turvaamisesta ovat toteutuneet.

”Suuressa osassa yksiköitä tilanne on hyvä, mutta ongelmayksiköitä on edelleen. Toiminnan korjaamiseen ja kehittämiseen on edelleen panostettava, eli työtä on vielä paljon jäljellä. Työkokouksessa saavutettiin yhteinen tahtotila koko hallituskauden kestävälle vanhuspalvelujen kehittämiselle.”

Vanhuspalvelujen uudistuksen eteneminen kootusti

Syksyllä 2019 valmistellaan asiantuntijaryhmässä lakiluonnos henkilöstömitoituksesta ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa. Lakiluonnos lähetetään lausunnolle ja annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle tämän vuoden aikana. Henkilöstömitoitus tulisi voimaan portaittain niin, että vuonna 2020 se olisi 0,5. Mitoitus nousisi myöhemmin 0,7 ammattihenkilöön asiakasta kohti.

Työryhmä tekee ehdotuksen muista vanhuspalvelujen uudistuksista 31.12.2019 mennessä. Esitys lähetetään lausunnolle keväällä 2020.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 21.8.2019