6.2.2020

STM: Vanhuspalvelulaissa säädetään henkilöstömitoituksesta laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa

Hallitus esittää, että henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa laissa. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosi-tuksella. Henkilöstömitoitus olisi vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Hallitus antoi esityksen vanhuspalvelulain muuttamisesta torstaina 6.2.2020.

Henkilöstömitoituksessa otettaisiin huomioon välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Välillistä työtä eli tukipalveluja ei otettaisi huomioon mitoituksessa ja tukipalveluihin olisi varattava erillinen resurssi. Tällä halutaan varmistaa, että toimintayksiköissä on riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen.

”Jokainen vanhuspalveluyksikössä asuva ansaitsee laadukkaat palvelut. Sitova henkilöstömitoitus on merkittävä ja välttämätön parannus vanhuspalvelujen laatuun. Uudistus parantaa myös alan vetovoimaa ja ammattilaisten työssä jaksamista”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Henkilöstömitoitukseen tulisi siirtymäaika

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020. Lakiin tulisi kuitenkin siirtymäaika, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä sekä palveluntuottajilla olisi mahdollisuus varautua henkilöstötarpeen kasvuun.

Siirtymäaikana 0,7 mitoituksen saisi alittaa, jos toimintayksikössä kyettäisiin huolehtimaan riittävästä hoidosta ja huolenpidosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tällöinkin henkilöstömitoituksen tulisi olla kuitenkin vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti ja mitoituksessa otettaisiin huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.

Lakiin kirjattu vähimmäishenkilöstömitoitus 0,7 ei saisi alittua enää 1.4.2023 jälkeen, jolloin siirtymäaika loppuu.

Lue myös Sosiaali- ja terveysministeriön kysymyksiä ja vastauksia henkilöstömitoituksesta