2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Tänään on julkaistu samapalkkaisuustoimenpiteiden kokonaisarviointi. Arvioinnin on tehnyt oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen. Kostiaisen mielestä pääministeri Sanna Marinin hallituksen samapalkkaisuustavoitteet ovat erittäin kunnianhimoiset, mutta kunnianhimo ei kuitenkaan ole toteutunut kolmikantaisessa samapalkkaisuusohjelmassa. Kostiainen esittääkin arvioinnissaan useita suosituksia jatkotyöhön.

STTK kannattaa selvityshenkilön suosituksia.

─ Samapalkkaisuusohjelman jatkaminen on välttämätöntä, mutta kuten selvityshenkilö esittää, ohjelman sisältöä ja rakennetta on kehitettävä muuttuneen työmarkkinatilanteen pohjalta. Sisältö ja rakenne on neuvoteltava vastaamaan nykyistä työmarkkinajärjestelmää, jossa palkoista ei enää neuvotella työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken. Kun palkat sovitaan liittotasolla, myös samapalkkaohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen on kytkettävä liittotaso kiinteästi mukaan, juristi Katariina Sahlberg painottaa.

STTK toivoo, että ohjelmakauteen otettavat toimenpiteet ovat jatkossa nykyistä tehokkaampia ja vaikuttavampia.
─ Se on tarpeen, jotta palkkatasa-arvo ja samapalkkaisuus toteutuisivat nykyistä nopeammin.

Sukupuolten välisten palkkaerojen taustalla on useita eri syitä. Myös palkkaeron poistaminen vaatii useita samanaikaisia toimenpiteitä eri osapuolilta.
─ Esimerkiksi perhevapaauudistuksen huomioiminen työehtosopimusjärjestelmässä on käytännössä edennyt hitaasti, vaikka STTK:n jäsenliitot ovat pyrkineet neuvottelupöydissä asiaa aktiivisesti edistämään. Perhevapaiden käyttöä ja palkanmaksuvelvoitteita vapaiden ajalta on jatkossa kehitettävä vastaamaan paremmin uutta perhevapaajärjestelmää, Sahlberg toteaa.

Linkki selvityshenkilön kokonaisarvioon löytyy sivuilta www.stm.fi

Lähde: STTK:n tiedote 2.2.2023