29.1.2018

TEM: Työttömien työnhakijoiden määrä väheni joulukuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa yhteensä 295 500 työtöntä työnhakijaa, mikä on liki 63 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 91 600, mikä on 30 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita ja nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin joulukuun aikana 40 300. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli joulukuussa avoinna 78 300 työpaikkaa, mikä on lähes 10 000 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa 114 600 henkilöä, mikä on 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 48 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 69,6 prosenttia, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 227 000, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Lisätietoja työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen tilastojen eroista >>