11.4.2017

THL: Kotihoidon asiakasmäärä kasvanut, mutta henkilöstön määrä vähentynyt

Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty, vaikka samaan aikaan asiakasmäärät ovat kasvaneet, kertoo THL:n Vanhuspalvelujen tuottajakohtainen seurantatutkimus. Kotihoidossa oli seurantaviikolla päivittäin keskimäärin 3000 asiakasta enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kotihoidon työntekijöiden määrä oli silti vähentynyt yli 400 henkilöllä.

Samanaikaisesti ympärivuorokautisesta hoidosta on vähentynyt 2800 asiakaspaikkaa. Vaikka tämä on lisännyt kotihoidon asiakaspainetta, resursseja ei ole siirretty kotihoitoon. Kotihoidossa asiakasmäärät tulevat yhä kasvamaan väestön vanhetessa, ja kotihoito saa uusia tehtäviä hoitaakseen.

”Sairaalahoidosta kotiutetaan aikaisempaan nopeammin, akuuttitilanteet pyritään entistä useammin hoitamaan kotona ja kuntoutus on siirtymässä koteihin. Nämä tehtävät vaativat resursseja,” toteaa tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa THL:stä.

Hallituksen kärkihanke ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)" keskittyy myös kotihoidon parantamiseen.  

”Tavoitteena on, että kotiin saa tarvittaessa palvelua 24 tuntia vuorokaudessa myös viikonloppuisin. Äkilliseen avun tarpeeseen kehitetään uusia liikkuvia palveluja ja kuntoutusta tehostetaan”, Kehusmaa sanoo.

Kuntouttaminen ei ole riittävästi mukana asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmissa.

”Kun kuntoutustavoitteet on kirjattu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, ne myös toteutuvat todennäköisemmin”, sanoo erikoistutkija Hanna Alastalo THL:sta. ”Positiivista on, että fysioterapeuttien määrä lisääntyy, mikä vahvistaa kuntouttavaa työotetta”, hän jatkaa.

Teknologia voi auttaa kotona asuvaa. Silti asiakkaan omatoimisuutta tukevia teknologisia ratkaisuja käytetään vasta vähän. Painotus on turvallisuutta lisäävissä laitteissa, kuten turvarannekkeissa ja kulkemisen seurannassa.

Erityisesti julkinen kotihoito on ottanut harppauksen henkilöstön työntekoa helpottavan teknologian hyödyntämisessä. Esimerkiksi älypuhelin, tabletti tai kannettava tietokone on käytössä jo yhdeksässä kymmenestä julkisesta kotihoidon yksiköstä.

”Asiakastyölle jää enemmän aikaa, kun työntekijällä on reaaliaikainen pääsy asiakastietoihin ja mahdollisuus tehdä kirjaukset paikan päällä yhdessä asiakkaan kanssa”, sanoo Hanna Alastalo.

Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimus kattaa valtaosan vanhuspalvelujen asiakaspaikoista Suomessa, 67 % säännöllisistä kotihoidon asiakkaista ja 96 % pitkäaikaisen hoidon asiakkaista.