11.4.2019

Työterveyslaitos: On korkea aika ottaa henkilöstö mukaan sote-uudistamiseen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistustarve ei poistunut sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen myös. Sote-henkilöstön epävarmuus jatkuu, koska tilanne on edelleen monilta osin auki. Epävarmuus heijastuu varsinkin henkilöstön hyvinvointiin.

On tärkeää, että jatkossa henkilöstö otetaan entistä laajemmin mukaan suunnittelemaan uudistuksia. Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyyn vastanneista lähes puolet koki, ettei pääse vaikuttamaan työtänsä koskeviin muutoksiin. Kyselyyn vastasi yli 20 000 sote-alan työntekijää.

Työterveyslaitos toteutti seitsemässä sote-kuntayhtymissä Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn loppusyksystä 2018. Kyselyyn vastanneista vaikutusmahdollisuuksien puutetta kokivat erityisesti lähi- ja perushoitajat (54 %), sairaanhoitajat (52 %) sekä keittiötyöntekijät ja laboratoriotyöntekijät (50 %).

Sen sijaan lähiesimiehistä ja johtajista suurin osa koki pääsevänsä vaikuttamaan muutoksiin. Esimiehistä vajaa viidesosa (18 %) ja päälliköistä ja johtajista vain 13 prosenttia oli sitä mieltä, ettei pääse vaikuttamaan muutoksiin riittävästi.

Vain joka neljäs (25 %) sote-työntekijä luonnehti viimeisen vuoden aikana työssä tapahtuneita muutoksia kannaltaan myönteisiksi.

Esimiesten näkemys oli positiivisempi. Yli kolmannes lähiesimiehistä (38 %) ja johtajista (42 %) koki muutokset myönteisiksi.

 

Tutustu myös sote-henkilöstölle tietoa ja muutostukea tarjoavaan Sotelainen-sivustoon