23.11.2022

Työtuomioistuin on hylännyt Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n kanteen työsopimuksen purkuasiassa

Kanne koski lähihoitaja Tarja Parkatin työsopimuksen purkamisen laillisuutta. Oikeudessa käsiteltiin purkamista edeltäneitä tapahtumia ja sitä, onko työnantaja työsopimuksen purkaessaan menetellyt työehtosopimuksen ja työlainsäädännön vastaisesti. Kantajapuolen (eli Sote ry:n) näkemys oli, että Parkatti ei ollut laiminlyönyt työvelvoitteitaan, mikä vuoksi hänen työsopimustaan ei olisi saanut purkaa. Lisäksi kantaja katsoi, että Parkatti oli taustansa takia joutunut työnantajan erityisen tarkkailun kohteeksi.

Työtuomioistuin hylkäsi kanteen. Työtuomioistuin katsoi, että Parkatin menettely oli muodostanut työehtosopimuksessa ja työsopimuslaissa tarkoitetun purkamisperusteen. 

Hoivakriisin kasvot

Tarja Parkatti tuli laajemmin median tuntemaksi vuoden 2019 nk. ”hoivakriisin” yhteydessä. Parkatti havaitsi ja teki viranomaisilmoituksen silloisen työpaikkansa epäkohdista, joka johti laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun hoivakotien tilanteesta.

Työtuomioistuimen ratkaisut ovat lopullisia eikä niihin voi hakea muutosta valittamalla. Tuomio on aikanaan luettavissa työtuomioistuimen sivuilta.