25.4.2019

Työturvallisuuskeskus: Kesätyöntekijät tulevat – hyvä perehdytys opastaa työhön ja vahvistaa turvallisuusasennetta

Työntekijöiden huolellinen perehdytys on tärkeää työuran pituudesta ja aiemmasta kokemuksesta riippumatta, mutta erityisen tärkeää se on nuorten, työuraansa aloittavien kohdalla. Perehdyttämisen myötä nuori saa valmiudet työskentelyyn työyhteisössä ja hänelle tarkoitetuissa tehtävissä. Samalla huolehditaan ennakoivasti työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.

Kesätyökauden kynnyksellä perehdyttämisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Työturvallisuuskeskuksen ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden järjestämissä kansainvälisen työturvallisuuspäivän tilaisuuksissa perjantaina 26.4. aiheena ovat perehdyttämisen hyvät käytännöt.

Perehdyttämisen tavoitteet

Hyvä perehdytys jakautuu perehdyttämiseen ja työnopastukseen.

- Perehdyttäminen tutustuttaa uuden tekijän työpaikan kulttuuriin ja käytäntöihin, ja työnopastus henkilökohtaisiin tehtäviin ja vastuisiin, kertoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Petri Pakkanen.

Pakkanen muistuttaa, että terveyden säilyttäminen on kaiken a ja o niin työssä kuin muussakin elämässä.

- Työssä omaksuttu hyvä turvallisuusasenne näkyy myös vapaa-ajalla.

Fyysisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisen ohella perehdyttäminen vaikuttaa myös työntekijän henkiseen hyvinvointiin. Perehdyttäminen auttaa nuoria saamaan hyvän otteen työelämästä, ja myönteiset ensikokemukset kantavat pitkälle.

- Hyvin suunniteltu ja toteutettu työnopastus ja perehdyttäminen vähentävät nuoren työntekijän henkistä kuormitusta. Kun hän tietää, mitä hänen työhönsä kuuluu, miten pitää toimia ja mitä häneltä odotetaan, pelko osaamisen puutteesta vähenee ja työskentely on sujuvampaa, lisää Pakkanen.

Lue aiheesta tarkemmin