22.1.2019

Valvira kannattaa soveltuvuuskokeiden pakollisuutta

Valvira on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriölle, että pääsy- ja soveltuvuuskokeet tulisi säätää pakollisiksi, kun henkilö hakee opiskelemaan alalle, jolla on vaikutusta potilas- ja asiakasturvallisuuteen.

Soveltuvuuskokeen tulisi olla sellainen, jolla hakijan terveydentila, mahdollinen ongelmakäyttäytyminen ja päihteiden käyttö voidaan riittävän hyvin havaita. Valviran kannan taustalla on havainto siitä, että valvonnan kohteena on vuosittain mittava joukko vastavalmistuneita ammattihenkilöitä, joilla on havaittu muun muassa merkittäviä päihde- tai mielenterveysongelmia jo opintoaikana.  

Valvira pitää opiskelijan oikeusturvan kannalta välttämättömänä, että pääsy- ja soveltuvuuskokeet olisivat yhteismitallisia. Lisäksi näitä tulisi jatkuvasti kehittää ja kerätä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden vaikuttavuudesta tutkimustietoa.

Valvira myös toteaa, että pääsy- ja soveltuvuuskokeista huolimatta opintojen aikana opiskelijoilla voi ilmaantua sairauksia, ongelmia ja häiriöitä, joiden tunnistamiseen ja hoitoon on oppilaitoksessa kiinnitettävä huomiota.