6.6.2018

Vanhuspalvelujen tilasta kysely käynnissä - Kunnilta toivotaan vastauksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on lähettänyt kuntiin toukokuun aikana kyselyn, jossa kartoitetaan muun muassa tehostetun kotihoidon asiakkaiden ja henkilöstön määrää sekä toimintamalleja kotihoidossa ja palveluasumisessa.

Kysely lähetettiin kaikille kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköille. THL toivoo kuntien vastaavan kyselyyn.