12.2.2019

Vanhuspalvelulain uudistaminen käynnistynyt

Hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä on päättänyt käynnistää työn vanhuspalvelulain uudistamiseksi tällä hallituskaudella.

Työ kattaa koko vanhuspalveluiden kokonaisuuden. Työtä varten asetetaan laajapohjainen virkamiestyöryhmä, joka valmistelee esityksiä lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista vaikutusarviointeineen vuoden 2019 loppuun mennessä.

Työssään virkamiesryhmä arvioi ainakin seuraavia kokonaisuuksia:

  • Ennaltaehkäisyn näkökulma: ennaltaehkäisevät palvelut ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
  • Henkilöstön määrä, osaaminen ja kohdentaminen sekä osaajien tarve ottaen huomioon myös kotihoito ja omaishoito.
  • Hoidon laadun varmistamiseen liittyvät tekijät, kuten hoidon laadun indikaattorit sekä valvontaan liittyvä sääntely.
  • Palvelutarpeen arviointi sisältäen kansallisen vertailukelpoisen palvelu- ja hoidon tarpeen arvioinnin ja seurannan  mittarin.
  • Vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain yhteensovittaminen ja päällekkäisyyksien poistaminen.

Ministeriryhmän mukaan nyt tarvitaan laaja virkamiesvalmistelu yli hallinnon rajojen sekä keskustelua ikäihmisten itsensä ja heidän omaistensa kanssa, jotta palvelujen, terveyden ja hyvinvoinnin eri näkökulmat, esimerkiksi osaaminen, henkilöstön riittävyys, erilaiset asumisratkaisut, johtaminen, hankinnat ja valvonta otetaan riittävästi huomioon. Valvontaan tarvitaan lisää voimavaroja, ja niitä on luvassa seuraavassa lisäbudjetissa.

Käynnistyvälle valmistelulle saadaan hyvää pohjaa jo useamman kerran tehdyistä vanhuspalvelulain toteutumisen arvioinneista. Työryhmä selvittää myös eri viranomaisten roolit ja yhteistyön.

Valmistelussa otetaan huomioon jo käynnistynyt ikästrategian pohjatyö, jossa ikääntymiseen liittyviä tekijöitä arvioidaan pitkällä aikavälillä ja sosiaali- ja terveyspalveluja laajemmin. Lisäksi ministeriryhmä päätti, että lainsäädännön valmistelun rinnalla päivitetään vanhuspalvelujen laatusuositukset vuosille 2020–2023.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.2.2019