13.11.2019

Yksityisillä palveluntuottajilla on tärkeä osuus sosiaalihuollon palveluasumisen tarjonnasta

THL:n tilaston mukaan ikääntyneiden laitoshoidon käyttö on vähentynyt useiden vuosien ajan. Ympärivuorokautisessa hoidossa on siirrytty tehostettuun palveluasumiseen.

Vuoden 2018 lopussa vanhainkotihoidossa oli 5 339 asiakasta. Edelliseen vuoteen verrattuna asiakasmäärä väheni 13 prosenttia. Myös terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidon ikääntyneiden asiakkaiden määrän väheneminen jatkui (-19 %). Laitos- ja asumispalvelujen asiakkaiden kokonaismäärä pysyi kuitenkin lähes ennallaan (+0,3 %).

Yksityisillä palveluntuottajilla on tärkeä osuus sosiaalihuollon palveluasumisen tarjonnasta. Suhteessa eniten yksityisen palveluntuottajan (yritykset ja järjestöt) asiakkaita on psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä (96 %). Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa vastaava osuus on 50 prosenttia.

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen asiakkaista suhteessa eniten terveyspalvelujen käyttöä oli päihdehuollon laitoshoidon asiakkailla. Suhteessa vähäisintä erikoissairaanhoidon käyttö oli kehitysvammaisten ohjatun ja tuetun asumisen asiakkailla. Käyntejä perusterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolla oli suhteessa vähiten vanhainkotien, tehostetun palveluasumisen ja kehitysvammalaitosten asiakkailla.

Kehitysvammaisten laitoshoidon pitkäaikaisasiakkaiden määrä oli vuoden 2018 lopussa 521. Kehitysvammalaitosten vuoden lopun kokonaisasiakasmäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 15 prosenttia ja oli vuoden 2018 lopussa 631. Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaita oli vuoden lopussa 8 664.

Lähde: THL 13.11.2019