Superilaiset aluevaaliehdokkaat

Hyvinvointialuevaalit käydään tammikuussa. Vaaleissa valittavilla valtuutetuilla on paljon valtaa: he päättävät siitä, millaiset sote-palvelut hyvinvointialueiden asukkaat tulevina vuosina saavat. Määräaikaan mennessä tietonsa lähettäneet superilaiset ehdokkaat esitellään tässä osiossa.

Lue SuPerin teesit vaaleihin

 

 • Virve Aho

  Lähihoitaja, sopimusasiantuntija

  Kansallinen Kokoomus

  Varsinais-Suomen hyvinvointialue

  Palveluiden turvaaminen ja kehittäminen lähtee siitä, että turvataan ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö. Ilman henkilöstöä meillä ei ole palveluita. Henkilöstö on otettava myös mukaan uudistuksen tekemiseen, sillä heillä on paras asiantuntemus palveluiden sisältöön ja niiden kehittämiseen.

  Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään ja se tulee olla tärkein päämäärä uudistuksen teossa. Aluevaltuustossa jokaisen valtuutetun on tehtävä päätökset koko alueen tasapuolisesta kehittämisestä ei pelkästään omaa kotikuntaa ajatellen.

  Päättäjän tehtävänä on tehdä vastuullisia päätöksiä inhimillisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Tätä työtä haluan tehdä myös tulevaisuudessa; vankalla osaamisella ja rohkeudella.

 • Jukka Ahokas

  lähihoitaja

  Suomen Kommunistinen Puolue

  Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

  Työntekijöiden puolella.173 000 työntekijää siirtyy kunnilta uusien hyvinvointialueiden työntekijöiksi. Lisäksi noin 14 400 henkilöä jatkaa Helsingin kaupungin ja 22 800 HUS-yhtymän palveluksessa. Tämä on suurin henkilöstön siirto, joka Suomessa on koskaan toteutettu. Sen toteutuksessa ei ole varaa ohittaa työntekijöiden näkemyksiä ja osaamista.


  Tarvitaan parempi työaika. Hyvinvointialueiden on välittömästi käynnistettävä kokeiluja palvelujen järjestämisestä kuuden tunnin vuoroissa ansiotasoa alentamatta.

 • Heidi Anttila

  Opiskelija

  Vasemmistoliitto

  Lapin hyvinvointialue

  Tasa-arvoiset ja tasavertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, asuinpaikasta sekä varallisuudesta riippumatta.

 • Aila Dündar-Järvinen

  Kehitysvammahoitaja, herastuomari

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Pirkanmaan hyvinvointialue

  Olen Tampereen kaupunginvaltuutettu, herastuomari ja kehitysvammahoitaja. Tällä hetkellä toimin myös Kaupunginhallituksessa ja kaupungin omistajaohjauksesta vastaavassa Konsernijaostossa. Olen erityisesti keskittynyt sosiaali- ja terveysasioihin. Ikäihmisten hyvä hoito, laadukas kotihoito ja omaishoitajien tukeminen ovat tärkeitä. Hoitohenkilökunnan palkkaukseen ja työssäjaksamiseen on tultava parannus. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on panostettava (mm. koulukiusaamisen ehkäisy). Päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisy, nopea hoitoon pääsy matalalla kynnyksellä ja omaisten huomioiminen on minulle myös tärkeää.

 • Virpi Eskola

  lähihoitaja

  Suomen Keskusta

  Pirkanmaan hyvinvointialue

  Riittävä määrä hoitajia on edellytys hyvälle hoidolle.
  Henkilöstön hyvinvoinnista on huolehdittava.
  Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon vauvasta vaariin, asuinpaikasta riippumatta.
  Nuorista on huolehdittava.

 • Anna Haaponiemi

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Pirkanmaan hyvinvointialue

  Tehdään Pirkanmaasta paras työnantaja - pidetään ammattilaisista huolta!

  Hoitajan, omaisen ja potilaan puolella.

  Inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, eettisyys

 • Marjut Hakala

  perushoitaja, pääluottamusmies

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Päijät-Hämeen hyvinvointialue

  Kuntalaisille yhdenvertaiset palvelut vauvasta vaariin!
  Henkilöstöresurssit ja työolot kuntoon. Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon!

 • Paula Halonen

  perushoitaja, herastuomari, eläkkeellä

  Suomen Keskusta

  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

  Työt takana, kokemus käyttöön.
  Nuoret ja ammatinvaihtajat: valitkaa tämä ammatti itsellenne.
  Asiat ovat edenneet oikean suuntaisiksi.
  Palkkaus kuntoon.

 • Tiina Haukilahti

  Lähihoitaja

  Perussuomalaiset

  Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

  Perusterveydenhuollon piiriin pääsemistä on nopeutettava. Fyysisten ja psyykkisten sairauksien oikea-aikainen hoito vähentää painetta erikoissairaanhoidossa.
  Lähiterveysasema on ihmisten terveydelle ja alueen elinvoimaisuudelle ensisijaisen tärkeä.

 • Mirva Heino

  toiminnanjohtaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Satakunnan hyvinvointialue

  Satakunnassa jokaisella on oikeus laadukkaisiin palveluihin ja oikea-aikaiseen hoitoon pääsyyn riippumatta asuinpaikasta, henkilön tai hänen perheensä varallisuudesta.
  Jokaisessa Satakunnan kunnassa on vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupiste, josta kuntalaiset saavat lähipalveluja ja palveluohjausta.
  On luotava toimiva yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueen nuorten palveluissa (esim. kouluterveydenhoito, kuraattorit ja koulupsykologit).
  Mielenterveyspalveluja kehitetään alkaen ennaltaehkäisystä vaativimpiin erityispalveluihin. Seitsemän päivän hoitotakuu koskee myös mielenterveyspalveluja.
  Satakunnan hyvinvointialueella noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hallintoa sekä vuoropuhelua henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kilpailukykyinen palkka ja hyvät työolot sekä vakituiset työsuhteet ovat perusta hyvälle henkilöstöpolitiikalle.

 • Teemu Hiilinen

  Lähihoitaja, sopimusasiantuntija

  Vasemmistoliitto

  Vantaa-Keravan hyvinvointialue

  Vantaa-Kerava -hyvinvointialue - Mikä voisi mennä pieleen?

  Hyvällä päätöksenteolla ja valmistelulla Vantaa-Kerava -hyvinvointialueesta tulee Suomen paras hyvinvointialue. Mikään ei mene pieleen.

 • Timo Hirvonen

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Pohjois-Savon hyvinvointialue

  Kentän ääni.
  Umpisavolaisena vanhuspuolen lähihoitajana tunnen ruohonjuuritason ja olen valmis hoitamaan yhteisiä asioitamme kaikkien yhteiseksi parhaaksi.

 • Riitta Hokkanen

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Lapin hyvinvointialue

  Hyvä hoito on jokaisen oikeus.

 • Niina Holmström

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

  Hyvinvointialueen palvelut jokaiselle alueen asukkaalle tasa-arvoisesti lähellä.
  Sote-henkilöstön hyvinvointi. He ovat sosiaali-ja terveydenhuollon kivijalka.

 • Erkki Hynninen

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Pohjois-Savon hyvinvointialue

  Laadukasta turvaa, hoivaa ja hoitoa Pohjois-Savossa.

 • Johanna Häggman

  Sairaanhoitaja

  Suomen Keskusta

  Kanta-Hämeen hyvinvointialue

  1) Vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema jokaiseen kuntaan.
  2) Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle.
  3) Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon.
  4) Kolme toimivaa ja kehittyvää sairaalaa Kanta-Hämeessä ihmisten palvelutarpeeseen.

 • Aila Hänninen

  Perushoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Satakunnan hyvinvointialue

  Ihmisen kohtaaminen on parasta hoivaa. Terveyttä edistetään parhaimmillaan monen eri toimijan voimin.

 • Janne Ilola

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

  Yhdenvertaiset, saavutettavat ja laadukkaat palvelut kaikille!
  Huolehditaan, että on riittävä määrä koulutettuja hoitajia. Se on edellytys hyvälle hoidolle.
  Pidetään kaikki mukana!

 • Niina Immonen

  Muistihoitaja

  Perussuomalaiset

  Satakunnan hyvinvointialue

  Sairaan hyvää hoitoa!
  Hoitajien palkkausta ja työoloja kohennettava riittävän ja osaavan työvoiman saamiseksi ja pitämiseksi!
  Lue lisää teemoistani ja minusta fb:stä, vaalikoneista tai Perussuomalaisten ehdokasgalleriasta!

 • Hanna Jokinen

  Lähihoitaja, muistihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Kanta-Hämeen hyvinvointialue

  HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ HOITAA HYVIN.

  *Ammattitaitoista, koulutettua henkilöstöä tulee olla riittävästi. Henkilöstöstä on myös pidettävä hyvää huolta, mm. kattavalla työterveyshuollolla ja matalan kynnyksen mahdollisuudella päästä purkamaan kuormittumista töissä ammattilaisen puheille. Myös työnohjausta tulee käyttää aktiivisemmin.

  *Palveluohjausta tulee olla saatavilla helposti ja riittävästi. Potilaiden ja asiakkaiden neuvonnan tarpeeseen tulee reagoida ajoissa ja ennaltaehkäisevästi, ei vasta sitten kun ongelmavyyhti on kasvanut suureksi.

  *Aluevaalit ovat myös muistivaalit, muistisairaudet, omaishoito ja aivoterveyden vaaliminen tulevat olemaan isoja kysymyksiä myös hyvinvointialueella.

  *Järjestöjen, yhdistysten ja neuvostojen (vanhusneuvostot, vammaisneuvostot ja mm. nuorisovaltuustot) tulee saada äänensä kuuluviin myös aluevaltuustoissa

  *Palvelut eivät saa karata vain suuriin kaupunkeihin ja apua on saatava ajoissa.
  Ihmisten terveydellä ei ole sopivaa tehdä yksityistä bisnestä, voittoja tavoitellen!

  *Perusterveydenhuolto kunniaan, ennaltaehkäisy erinomaiseksi,
  maksut kohtuulliseksi!

 • Katja Juopperi

  Lähihoitaja, pääluottamusmies

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Lapin hyvinvointialue

  Kaikilla on oikeus hyvään elämään läpi elämän.

 • Noora Jussila

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

  Julkisten palveluiden resurssit kuntoon ja hoitajien ääni kuuluviin.

 • Mirja Juusola

  perushoitaja

  Vasemmistoliitto

  Pirkanmaan hyvinvointialue

  Ihmisarvoiset hoito- ja hoivapalvelut kaikille - ei harvoille.

 • Pasi Karppinen

  Lähihoitaja, työsuojeluvaltuutettu

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

  Pasi Karppinen, sote-ammattilainen jo 25 vuotta. Työskennellyt mm. lastensuojelussa ja psykogeriatrisella osastolla. Nyt hyvinvointipalveluissa työsuojeluvaltuutettuna. Minulla on tietämys sote-toiminnasta, tiedän haasteet ja miten ne ratkaistaan.

  "Jokaisella oikeus hyvään hoitoon."

 • Jaana Kemppainen

  Lähihoitaja / toimistosihteeri

  Perussuomalaiset

  Kainuun hyvinvointialue

  Ammattilaiset arvoonsa. Hoitajille vakituisia työpaikkoja.
  Palvelut pysyvät lähellä. Vanhukset hoidetaan omassa kunnassa. Kaikille asianmukainen hoito.

 • Pekka Kinnunen

  Lähihoitaja, kokemusasiantuntija

  Vasemmistoliitto

  Pohjois-Savon hyvinvointialue

  1. Sote kuuluu tasapuolisesti kaikille kaikkialla!
  2. Sote-palvelujen piiriin on päästävä heti yhteydenotosta kaikilla osa-alueilla: sosiaalipalveluissa, terveydenhoidossa ja varsinkin mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Pelastustoimen yhteydet on saatava koko alueelle toimimaan pikaisesti.
  3. Terveyskeskusmaksut pois! Ne eivät saa olla kenellekään este sote-palveluihin.
  4. Sote-budjetti on tarkoitettu alueen sote-palveluihin, ei ulkomaisille tai muille sijoittajille!

 • Kyösti Koivuniemi

  Lähihoitaja

  Kansallinen Kokoomus

  Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

  Pienemmän puolella

 • Veli-Pekka Koskinen

  Perushoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Päijät-Hämeen hyvinvointialue

  Vastuullista yhteistyötä lähipalvelujen puolesta.

 • Tuula Kumpulainen

  Perushoitaja

  Vasemmistoliitto

  Pohjois-Savon hyvinvointialue

  Hyvinvointialueen tulee tarjota oikea-aikaista palvelua ja lähellä kansalaista.
  Annetaan me superilaiset osaamisemme käyttöön.

 • Satu Kytölehto

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Keski-Suomen hyvinvointialue

  Riittävät ja laadukkaat palvelut, joiden keskiössä on ihminen. Erityisesti mielenterveyspalvelut taattava tarvitsijalle. Työntekijöille hyvinvointialueista reilu työnantaja.

 • Lauri Kämäri

  järjestöasiantuntija

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

  Keski-Uudenmaan hyvinvointialue - paras hyvinvointialue koko Suomessa!

 • Jukka Laaksonen

  Lähihoitaja

  Suomen Keskusta

  Varsinais-Suomen hyvinvointialue

  Tasa-arvoisesti kaikille sote palvelut.
  Hyvinvointialue on houkutteleva työpaikka sotehenkilöstölle.

 • Aki Leppänen

  Lähihoitaja, pääluottamusmies

  Vasemmistoliitto

  Pirkanmaan hyvinvointialue

  Hyvät työehdot ja hyvinvoiva henkilöstö hyvinvointialueille. Toimivat ja laadukkaat julkiset palvelut kaikille.

 • Nils Lindell

  Ohjaaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

  Minusta on tärkeää, että Pohjois-Karjalassa kiireettömään hoitoon pääsee enintään seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Tärkeää on myös saada kiireellisessä tilanteessa sosiaalipalveluita siten, ettei kenenkään oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

  Työntekijäpulaa pitää helpottaa huolehtimalla hyvistä työolosuhteista, kuten kohtuullisesta asiakasmäärästä, työn arvostuksesta, riittävästä ammatillisesta tuesta ja työn vaativuuteen perustuvasta palkkauksesta.

 • Päivi Lithén

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Päijät-Hämeen hyvinvointialue

  Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon vanhuudessaan.

 • Mia Estelle Lotta

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Etelä-Savon hyvinvointialue

  Kyse on peruspalveluistamme - lähihoitajat hyvinvointia luomassa.

 • Pauliina Luomala

  Lähihoitaja

  Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

  Pohjanmaan hyvinvointialue

  Yhteistyöllä yhteisiä asioita.

 • Anne Luoto

  Lähihoitaja,työvalmentaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Pohjois-Savon hyvinvointialue

 • Elina Malmberg

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

  Paremmat työehdot sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.
  Kansalaisten oltava tasa-arvoisia terveyden ja hyvinvoinnin osalta.
  Mielenterveys- Ja päihdepalveluista ei saa enään supistaa.
  Lastensuojelussa lapset ei saa olla pelinappuloina
  Erilaisia liikkuvia sosiaali- ja terveyspalveluita tulee kehittää lähipalveluiden turvaamiseksi.

 • Anna Moilanen

  Varhaiskasvatuksen opettaja, lähihoitaja

  Vihreä liitto

  Pirkanmaan hyvinvointialue

  Kurahaalarikansan puolella, perheiden parhaaksi

 • Risto Mykkänen

  Kehitysvammaisten ohjaaja

  Vasemmistoliitto

  Etelä-Savon hyvinvointialue

  Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen on hyvä investointi kaikille.

 • Arja Mäkelä

  Sairaanhoitajaopiskelija

  Vasemmistoliitto

  Kanta-Hämeen hyvinvointialue

  Kaikille tasavertaiset hyvinvointipalvelut.

 • Jaana Nissinen

  Lähihoitaja, perhetyöntekijä

  Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

  Pohjois-Savon hyvinvointialue

  Jokaisella on oikeus hyvinvointiin,vauvasta vaariin!

 • Taina Nurminen

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Kanta-Hämeen hyvinvointialue

  Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut kaikille läheltä ja nopeasti asuinpaikkaan katsomatta.

 • Silvo Nybacka

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

  Mummojen puolella, sinunkin asialla!
  Vaaleissa valitaan aluevaltuusto, joka päättää alueemme sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen asioista. Siksi valtuustoon tarvitaan kokeneita alan ihmisiä, joilla on sydän vasemmalla.

 • Janika Pasanen

  lähihoitaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Pohjois-Savon hyvinvointialue

  - Henkilöstön hyvinvoinnista huolehdittava
  - Palvelut saatava kokonaisuuksina ja matalalla kynnyksellä

 • Seija Piipponen-Pekkola

  lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Kymenlaakson hyvinvointialue

  Riittävät ja laadukkaat palvelut tuottaa osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Valitse ammattilainen päättäjäksi.

 • Jenna Polkko

  Lähihoitaja, Hoidonjärjestelijä

  Sitoutumaton

  Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

  Sosiaali- ja hoitoalan resurssit kuntoon. Hyvinvoiva, koulutettu ja oikein resurssoitu henkilöstö takaa hyvän hoidon asiakkaille. Ei enempää hoitovelkaa! Tulevat suuret hallinnolliset kulut eivät saa vaikuttaa hoitajien palkkoihin tai palkkatason ansaittuun nousuun, eivätkä viivästyttää hoitoon pääsyä. Palvelut tulee olla saavutettavissa kohtuullisen matkan päässä kaikille.

 • Raimo Pöysti

  Lähihoitaja

  Perussuomalaiset

  Pohjois-Savon hyvinvointialue

  Valitse Ammattihoitaja hoitamaan asioitasi!

 • Elizabeth Ramos Kervinen

  Lähihoitaja

  Liike Nyt

  Vantaa-Keravan hyvinvointialue

 • Tuire Riekkovaara

  lähihoitaja, sairaanhoitajaopiskelija

  Perussuomalaiset

  Keski-Suomen hyvinvointialue

  Me hoitajat emme saa joutua sote-säästöjen maksajiksi. Terveydenhoito taattava riittävän monipuolisesti ja tasa-arvoisesti.

 • Sinikka Ruuska

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Päijät-Hämeen hyvinvointialue

  Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille.
  Arvokas ikääntyminen on ihmisoikeus.
  Hyvinvoiva sotehenkilöstö luo hyvinvointia sotealueelle.

 • Mirja Sikiö

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Etelä-Karjalan hyvinvointialue

  Hyvinvoivassa Etelä-Karjalassa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähellä kuntalaista, omassa kunnassa hyvinvointiasemalla/keskuksella. Hoitajien on voitava hyvin omassa työssään.Työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota riittävillä resursseilla ja hyvällä johtamisella. Ikääntyneiden on saatava hyvää ja ammatillista hoitoa
  kotihoidossa ja palveluasumisessa. Sinä päätät, kuuluuko lähihoitajan ääni aluevaltuustossa.

 • Riku Sikiö

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Etelä-Karjalan hyvinvointialue

  Hyvinvointi. Tärkeitä mitä meillä on. Hyvinvoivassa Etelä-Karjalassa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat omassa kunnassa, lähellä kuntalaista hyvinvointikeskuksessa.

 • Carita Sohlman

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Keski-Suomen hyvinvointialue

 • Evelina Suhonen

  Lähihoitajaopiskelija

  Perussuomalaiset

  Kymenlaakson hyvinvointialue

 • Hilkka Tiilikainen

  Perushoitaja

  Suomen Keskusta

  Pohjois-Savon hyvinvointialue

  Terveyskeskukset ja vuodeosastot kunniaan!

 • Marke Tissari

  Lähihoitaja, työnohjaaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Varsinais-Suomen hyvinvointialue

  Slogan: Ihminen, puolellasi
  Vaaliteemat: 1) Henkilöstöpolitiikka 2) Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille Varsinais-Suomessa 3) Yhteistyössä ja yhdessä tekemällä

 • Jarno Tuohiniemi

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Pirkanmaan hyvinvointialue

  Haluan parantaa työntekijöiden työoloja ja lisäksi ajaa palkkojen harmonisointia. Haluan myös, että työntekijöitä on riittävästi, jotta hoidon laatu ei kärsi työntekijäpulan vuoksi.

 • Mikko Vahlman

  Mielenterveyshoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Kanta-Hämeen hyvinvointialue

  Lähipalvelut turvattava, hoitoon pääsy matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Työstä tulee maksaa työn vaativuuden mukaista palkkaa. Kilpailukykyinen palkka lisää työnantajan veto- ja pitovoimaa sekä työntekijän jaksamista.

 • Pirjo Valikainen

  Perushoitaja, Pääluottamusmies

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Lapin hyvinvointialue

  Rakennetaan yhdessä tasokas ja yhdenvertainen hyvinvointialue koko Lapin alueelle.
  Niin hoitoa, hoivaa ja ohjausta tarvitseville kuin henkilöstöllekin.

 • Lassi Valkama

  Työvalmentaja, työsuojelupäällikkö

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Kanta-Hämeen hyvinvointialue

  Meillä kaikilla on ääni - käytä sitä! Mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut, henkilöstön hyvinvointi

 • Marja-Terttu Vartiainen

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

  Riittävä ja osaava henkilökunta turvaa laadukkaat palvelut.

 • Johanna Vertainen

  Lähihoitaja, pääluottamusmies

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Keski-Suomen hyvinvointialue

  Hoidon ja sosiaalipalveluiden saanti, ikääntyvien hoiva, lasten turvallinen kasvu ja vammaisten palvelut eivät saa olla riippuvaisia apua tarvitsevan tai hänen perheensä varallisuudesta tai asuinpaikasta. Kaikkien on saatava julkisia palveluita silloin kuin niitä tarvitsee. Kolmannen sektorin tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava mukana täydentämässä palvelutarjontaa. Riittävä, hyvinvoiva henkilöstö turvaa palveluiden laadun.

 • Merja Vesterbacka

  Yrittäjä (Erikoiskosmetologi, Muistihoitaja, Lähihoitaja)

  Liike Nyt

  Pirkanmaan hyvinvointialue

  Tärkeänä pidän ikäihmisten hyvinvointia.

 • Esa Vihtonen

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Keski-Suomen hyvinvointialue

  Lähihoitaja, kunnanvaltuutettu, -hallituksen jäsen ja KSSHP:n varavaltuutettu. Hoitotyötä sydämellä ja kokemusta vaikuttamisesta. Tutustu ajatuksiini tarkemmin kotisivuillani!

 • Marjukka Viljanen

  Lähihoitaja

  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Varsinais-Suomen hyvinvointialue

  Miksi mukaan aluevaaleihin? Sote-ammattilaisena olen nähnyt, ettei nykyrakenne tuo asiakkaalle nopeasti saavutettavia palveluita. Haluankin olla mukana rakentamassa oikeudenmukaista hyvinvointialuetta Varsinais-Suomeen, jossa tehdään työtä asiakas keskiössä, heikoimpia unohtamatta turvaten palvelut lähipalveluina koko hyvinvointialueella. Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista.

 • Jukka Henrik Väyrynen

  Lähihoitaja

  Vasemmistoliitto

  Kainuun hyvinvointialue

  Sote- ja pelastuspalvelut kaikkien saataville.

 • Margita Winqvist

  Lähihoitaja, Keusoten yhtymähallituksen varajäsen

  Sitoutumaton

  Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

  Peruspalvelut lähipalveluina kaikille. Tärkeää saada yhteys ja vastaanottoaika terveysasemalle. Ammatti- ja kielitaitoisen henkilökunnan riittävyys. Myös pelastustoimi ja vapaapalokunnat yhteistoimin auttamaan.

 • Olli Ylönen

  lähihoitaja

  Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

  Etelä-Savon hyvinvointialue