Ennaltaehkäisevä työ vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämisessä keskeistä on ennaltaehkäisevä työ. Kustannussäästöt ovat kestäviä ja vaikutukset laajoja.

Kansanterveyttä kuormittavien sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tarvitaan koulutettua työvoimaa. Lähi- ja perushoitajat ovat tässä keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksesta vanhustenhoitoon. Lähi- ja perushoitajat työskentelevät lähellä ihmistä ja kykenevät ohjaamaan ja sitouttamaan asiakkaan ja potilaan omaan hoitoonsa, kuntoutumiseensa ja kasvuunsa siinä määrin kun se on mahdollista.
 
Laadukas ja varhain aloitettu hoito on ennaltaehkäisevää ja tehokasta. Esimerkiksi laadukkaalla perushoidolla voidaan vähentää erilaisten infektioiden, iho-oireiden ja makuuhaavojen riskiä. Oikea-aikainen hoito ennaltaehkäisee myös ongelmien kertaantumista.
 
SuPer lähestyi kesällä 2014 oheisella materiaalilla kuntapäättäjiä ennaltaehkäisevän työn merkityksestä.

Tutustu materiaaliin tästä: