Kunteko-ohjelma

Kunteko-logo

Kunteko on kunta- ja maakunta-alan työelämän tuottavuutta, tuloksellisuutta ja laatua edistävä kehittämisohjelma. Se on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke.

SuPer on hankkeessa mukana Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n jäsenenä. Myös monet SuPerin jäsenet ovat mukana kuntatyön kehittämisessä. Lue sivuiltamme artikkelit Sastamalan yksilövastuullisesta hoitotyömallista, palkitusta varhaiskasvatuksesta Ikaalisissa, itseohjautuvan työkulttuurin työpajasta Heinolassa, Kolarin palkituista hoitajista, tapaamiskontista Ikaalisissa, kotihoidon perehdyttämismallista Janakkalassa sekä päätösseminaarissa 25.11.2020 palkituista kehittämisteoista.

Ohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2015–2017 ja toinen kausi vuosina 2018–2020. Pääset tutustumaan hankkeen tuotoksiin kunteko.fi-verkkosivuilla. Sieltä löydät muun muassa:


Tutustu Kunteko-ohjelman loppujulkaisuun (pdf).

”Kuntekon lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti siten, että siihen osallistuvat sekä johto, esimiehet että henkilöstö.”

Kuntekon tavoitteet

  1. Innostaa kehittämään ja uudistumaan
  2. Parantaa kehittämisosaamista
  3. Käynnistää uutta kehittämistoimintaa
  4. Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
  5. Levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja
  6. Viestiä ja tarjota oppimismahdollisuuksia ajankohtaisiin työelämän kehittämisen teemoihin
  7. Synnyttää kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita.

Vaikka Kunteko-ohjelma päättyykin, työn kehittäminen jatkuu. Kehittämistekoja päivitetään Tekojen torille jatkossakin – tutustu, inspiroidu ja ilmoita työporukkasi innostava teko!

Lue myös Kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana -hankkeesta. KT:n ja pääsopijajärjestöjen hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumisia ja toimintatapojen uudistamisia koronakriisin eri vaiheissa sekä vahvistaa yhteistyön kulttuuria.