#Saattohoitopakkaus-kampanja: Meillä kaikilla on oikeus hyvään saattohoitoon

Saattohoitokampanja: Meillä kaikilla on oikeus hyvään saattohoitoon.

Arvokas elämä loppuun saakka

Meillä kaikilla on oikeus hyvään saattohoitoon.

Suomi on hyvä ja tasa-arvoinen paikka syntyä, mutta ei kuolla. Elämän alun tasapuolisuudesta kertoo äitiyspakkaus, joka antaa kaikille syntyville vauvoille ja heidän perheilleen perustarvikkeet elämän ensi metreille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

Elämän loppuvaiheesta kokonaisvaltainen ja tasa-arvoinen yhteiskunnan tuki puuttuu. Saattohoitoon pääsyssä on alueellisia eroja ja resursseja ei ole riittävästi. Näin ei kuitenkaan kuuluisi olla. Meillä kaikilla on oikeus hyvään saattohoitoon, sillä se voi koskettaa meistä ketä tahansa, iästä riippumatta.

Haastamme kaikki suomalaiset pohtimaan seuraavaa: Mitä kaikkea pitäisi sisällään saattohoitopakkaus, jolla taataan oikeus yhdenvertaiseen ja riittävillä resursseilla varustettuun hoitoon elämän loppuvaiheessa jokaiselle sitä tarvitsevalle?

Yhdenvertainen saattohoito ei toteudu ilman rohkeaa keskustelua. Olit sitten saattohoidon potilas, päättäjä, alan ammattilainen tai läheistään saattohoitanut henkilö, on mielipiteesi meille arvokas. Kutsumme kaikki osallistumaan keskusteluun Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa. Kerro, mitä sinun mielestäsi sisältää hyvä ja toimiva saattohoito. Vaaditaan yhdessä parempaa saattohoitoa – meille kaikille.

Mistä hyvä #saattohoitopakkaus on tehty?

1. Yhdenvertaisesta hoidosta

Jokaisella sitä tarvitsevalla tulee olla oikeus korkealaatuiseen saattohoitoon. Tämä vaatii potilaan tilan edellyttämää hoitoa asuinpaikasta ja sairaudesta riippumatta.

2. Kokonaisvaltaisesta tuesta potilaalle ja omaisille

Potilaalle ja omaisille on tarjottava kokonaisvaltaista tukea kuolemaan valmistauduttaessa. Tämä vaatii niin psyykkisen, sosiaalisen, henkisen kuin hengellisen tuen tarjoamista.

3. Ajasta ja läsnäolosta

Ammattilaisille on annettava aikaa keskusteluun ja läsnäoloon niin potilaan kuin läheisten kanssa. Tämä vaatii lisää resursseja hoitotyöhön, nykyistä parempaa työvuorosuunnittelua ja mahdollisuutta työnohjaukseen.

4. Ammattilaisten tietotaidosta

Terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla riittävä tietotaito saattohoidosta. Tämä vaatii niin ammattihenkilöiden perustutkintoon kuin jatko- ja täydennyskoulutukseen sisällytettäväksi palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamissisällöt sekä kuoleman kohtaamisen.

5. Riittävistä resursseista

Saattohoidon on oltava lähipalvelua. Tämä vaatii toimivaa kotihoidon resursointia ja riittävää kivun ja kärsimyksen lievitystä.

6. Ympärivuorokautisista palveluista

Saattohoitopotilaille on tarjottava ympäri vuorokauden palveluita omassa yksikössään, oli kyseessä sitten oma koti, palvelutalo, saattohoitokoti, terveyskeskus tai sairaalan saattohoitoyksikkö. Tämä vaatii yhteistyötä ensihoidon kanssa.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä saattohoito on?

Saattohoito on osa palliatiivista, eli oireita lievittävää hoitoa. Saattohoito tarkoittaa parantumattomasti sairaan ihmisen hoitoa ja tukea sairauden loppuvaiheessa ja elämän viimeisinä hetkinä. Keskeisenä osana on myös saattohoidettavan läheisten tukeminen ja lohduttaminen.

Mitkä ovat kampanjan tavoitteet?

Kampanjan kuusi tavoitetta, eli hyvän saattohoidon elementit, on listattu yllä. Pyrkimyksenämme on herättää niiden tiimoilta keskustelua ja sen avulla parantaa saattohoidon tilaa ja saatavuutta koko maassa.

Mitkä ovat saattohoidon ongelmat Suomessa?

Suomessa on tarjolla pääpiirteittäin laadukasta saattohoitoa, mutta tällä hetkellä sen saatavuus on jakautunut maantieteellisesti epätasaisesti, eikä saattohoitopaikkoja ole riittävästi kaikille niitä tarvitseville. Saattohoitoa ei myöskään ole systemaattisesti suunniteltu osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksia.

Keitä kampanjassa on mukana?

Kampanjan takana on kuusi suomalaista ammattijärjestöä: Suomen Lääkäriliitto ry, Tehy ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry sekä Suomen sairaanhoitajaliitto ry.

Miten voin tukea kampanjaa?

Saattohoidon tila paranee vasta, kun yhdessä vaadimme meille kaikille parempaa saattohoitoa. Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #saattohoitopakkaus ja tuo oma näkökulmasi esille asiaan. Erityisesti kannustamme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia puhumaan aiheesta rohkeasti, jotta koulutukseen ja saattohoitoon saadaan lisää resursseja. Vain näin jää aikaa olennaiseen – ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.
Saattohoitokampanja: Suojelijana toimii arkkiatri Risto Pelkonen.