Oppilaitosyhteistyö

SuPer-Opot tukenanne

SuPer-Opot ovat superilaisia opiskelijavastaavia, jotka ovat koulutukseltaan lähihoitajia, perushoitajia tai muun toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinnon suorittaneita hoito- ja hoivatyön ammattilaisia. He työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Hyvän ammatti-identiteetin omaavia SuPer-Opoja on yli 200 eri puolella Suomea. SuPer kouluttaa ja huolehtii, että heillä on aina ajan tasalla olevat tiedot.

SuPer-Opot tulevat mielellään oppilaitokseenne kertomaan omasta työstään sekä superilaisesta toiminnasta. Opiskelijanne saavat heiltä hyvät vinkit työssäoppimisjaksoille ja työelämään. Ammatti- ja järjestötietoustunnit ovat oppilaitokselle maksuttomia.

Tuntien sisältö voidaan räätälöidä toiveidenne mukaisesti huomioiden se, ovatko opiskelijat vasta aloittaneet opintonsa vai jo valmistumassa. Aihealueita SuPer-tietouden lisäksi ovat mm. opiskelijan/työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, lähihoitajan monipuolinen työ ja ajankohtaiset ammatilliset asiat. Ota yhteyttä SuPer-Opoon, jonka tiedot löydät oppilaitoksen ilmoitustaululta tai opiskelijat@superliitto.fi.

SuPer-Opot järjestävät tapahtumia opiskelijoille ja opettajille sekä luovuttavat SuPerin stipendin valmistumisjuhlassanne. SuPer-Opojen asiantuntemusta voitte hyödyntää myös oppilaitoksenne erilaisissa työryhmissä, onhan heillä tuoreimmat tiedot työelämästä.

SuPer-Opon yhteystiedot löydätte oppilaitoksenne ilmoitustaululta.