Jäsenmaksut

Turvaa SuPerin jäsenetujen voimassaolo ja huolehdi, että jäsenmaksusi ovat ajan tasalla. Tarkista Oma SuPerissa jäsenmaksujesi tilanne.

Muista ilmoittaa SuPerille jäsenmaksuihin vaikuttavista muutoksista. Esimerkiksi jäsenmaksuvapautus ei tule automaattisesti, vaan sitä pitää hakea. 

 • Hae vapautus tai ilmoita jäsenmaksun muutoksesta "Jäsenmaksutietojen muutos" -lomakkeella.
 • Täytä "Jäsenmaksun perintävaltakirja" yhdessä palkanlaskijan kanssa ja lähetä se liittoon, kun haluat että jäsenmaksusi peritään suoraan palkastasi. 

 

jäsenmaksutietojen muutos

jäsemaksun perintävaltakirja


SuPerin jäsenmaksu 2024

Ammattilaiselle 1,2 %, opiskelijalle ilmainen

Työssä oleva varsinainen jäsen

Opiskelija

 • Kun opiskelet ensimmäistä kertaa lähihoitajaksi tai muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkintoon, olet SuPerin opiskelijajäsen. Opiskelijajäsenyys on maksuton aina valmistumiseen asti.

Jatko-opiskelija (opiskelet toista koulutusohjelmaa tai kokonaan uutta alaa)

Jatko-opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on liittynyt SuPerin varsinaiseksi jäseneksi ja hän jatkaa tai täydentää opintojaan. Esimerkiksi jäsen, joka on alun perin liittynyt jäseneksi lähihoitajana ja täydentää tutkintoaan opiskelemalla toisen osaamisalan. Tai, jos lähihoitajaksi valmistunut jatkaa opintojaan esimerkiksi korkeakoulussa.

 • Jäsenmaksu on 6 €/kk niiltä kalenterikuukausilta, jolloin et saa palkkatuloa, eli vain opiskelet.
 • Jos saat palkkatuloa jatko-opiskelun aikana, on jäsenmaksu 1,2 % bruttopalkastasi eikä 6 € maksua makseta.
 • Kun jatko-opiskelet oppisopimuksella ja saat palkkaa, on jäsenmaksu 1,2 % bruttopalkastasi.
 • Jos opiskelet työttömyyskassan maksamalla työttömyyspäivärahalla, on jäsenmaksu 1,2 % päivärahastasi. Työttömyyskassa perii maksun suoraan päivärahasta. Jos lisäksi käyt palkkatyössä, sinun tulee maksaa 1,2 % suuruinen jäsenmaksu veronalaisesta ansiotulostasi.
 • Jatko-opiskelija, joka on esimerkiksi TE-toimiston, eläkelaitoksen tai vakuutusyhtiön kustantamassa koulutuksessa, voi hakea jäsenmaksuvapautusta. 

Työtön

 • Kun saat korvausta Kelasta, olet jäsenmaksuvapautettu.
 • Kun saat ansiopäivärahaa Superin työttömyyskassalta, on jäsenmaksu 1,2 % päivärahasta. Työttömyyskassa perii maksun suoraan päivärahasta.
 • Jos teet keikkaa tai saat soviteltua päivärahaa, tulee saamastasi palkkatulosta maksaa 1,2 % jäsenmaksu joko itse tai valtuuttamalla työnantaja perimään se.

Työstä väliaikaisesti poissa oleva/kotona oleva jäsen

 • Jos et ole työnhakijana TE-toimistossa, on jäsenmaksusi 6 €/kk.

Vanhempainvapaa sekä hoitovapaa

 • Palkalliselta ajalta jäsenmaksu on 1,2 %, (myös lomarahasta ja mahdollisesta keikkatyöstä).
 • Kun Kela maksaa etuutta (äitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, kotihoidontuki), olet jäsenmaksuvapautettu.

Eläkeläinen 

 • Toistaiseksi voimassa olevalla vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeellä olevan jäsenmaksu on 20 €/vuosi. 
 • Jos jäsen haluaa säilyttää kassan jäsenyyden, on jäsenmaksu kassan osalta 84 €/vuosi.

Yrittäjä tai yksityinen perhepäivähoitaja

Ulkomailla

 • Kun työskentelet ulkomailla lyhyen (enintään 6 kk) ajan, maksat 1,2 % bruttopalkastasi.
 • Kun asut ulkomailla, jäsenmaksusi on 6 €/kk. (Ei sisällä työttömyyskassan jäsenmaksua.)

Jäsenmaksusta vapautettuja ovat lisäksi:

 • Kelan, eläkelaitosten tai vakuutusyhtiöiden maksamia etuuksia saavat jäsenet (esim. kuntoutustuki)
 • Kehitysyhteistyössä tai lähetystyössä olevat jäsenet
 • Varusmies- tai siviilipalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittava jäsen
 • Omaishoidontuella toimivat jäsenet, jotka eivät ole työsuhteessa
 • Perhehoitajana toimivat jäsenet jotka saavat toimeksiantosopimuksessa sovittua hoitopalkkiota.

Jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Jäsenmaksukatto

SuPer on asettanut 600 €/vuosi suuruisen enimmäismäärän palkkatulosta maksettavalle jäsenmaksulle.  Enimmäismäärän ylittävä osuus palautetaan jäsenelle seuraavan vuoden aikana.   
Enimmäismäärä koskee vain tarkastelun kohteena olevan vuoden aikana ansaitun palkan jäsenmaksua.  Maksuja, jotka ovat alun perin erääntyneet jo aiemmin ja joita hoidat esim. maksusuunnitelman mukaisesti ei huomioida enimmäismäärässä. Myöskään työttömyyskassan etuuksista maksettavaa jäsenmaksua ei huomioida.

Liity jäseneksi SuPeriin!