Jäsenmaksut

Muista ilmoittaa SuPerin jäsenyksikköön jäsenmaksuihin vaikuttavista muutoksista. Esimerkiksi jäsenmaksuvapautus ei tule automaattisesti, vaan se pitää hakea.

 • Hae vapautus tai ilmoita jäsenmaksun muutoksesta "Jäsenmaksutietojen muutos" -lomakkeella.
 • Täytä "Jäsenmaksun perintävaltakirja" yhdessä palkanlaskijan kanssa ja lähetä se liittoon, kun haluat että jäsenmaksusi peritään suoraan palkastasi

 

 

 


SuPerin jäsenmaksut 2018​

Työssä oleva varsinainen jäsen

 • Jäsenmaksun suuruus on 1,2% bruttopalkasta. Bruttopalkkaan lasketaan kaikki lisät sekä loma-ajan tulot. Jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun.

Opiskelija

 • Kun opiskelet ensimmäistä kertaa lähihoitajaksi tai muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkintoon, olet SuPerin opiskelijajäsen. Opiskelijajäsenyys on maksuton aina valmistumiseen asti.

Jatko-opiskelija (opiskelet toista koulutusohjelmaa tai kokonaan uutta alaa)

 • Omaehtoiselta opiskeluajalta jäsenmaksu on 6€/kk niiltä kalenterikuukausilta, jolloin et saa palkkatuloa, eli vain opiskelet.
 • Jos saat palkkatuloa jatko-opiskelun aikana, on jäsenmaksu 1,2 % bruttopalkastasi eikä 6 € maksua makseta.
 • Kun jatko-opiskelet oppisopimuksella ja saat palkkaa, on jäsenmaksu 1,2 % bruttopalkastasi.
 • Jos eläkelaitos rahoittaa opintosi tai olet ammatillisessa työvoimakoulutuksessa, hae jäsenmaksuvapautusta.

Työtön

 • Kun saat korvausta Kelasta, olet jäsenmaksuvapautettu.
 • Kun saat ansiopäivärahaa Superin työttömyyskassalta, on jäsenmaksu 1,2 % päivärahasta. Työttömyyskassa perii maksun suoraan päivärahasta.
 • Jos teet keikkaa tai saat soviteltua päivärahaa, tulee saamastasi palkkatulosta maksaa 1,2 % jäsenmaksu joko itse tai valtuuttamalla työnantaja perimään se.

Työstä väliaikaisesti poissa oleva/kotona oleva jäsen

 • Jos et ole työnhakijana TE-toimistossa, on jäsenmaksusi 6 €/kk.

Äitiys- tai isyysloma sekä hoitovapaa

 • Palkalliselta ajalta jäsenmaksu on 1,2 %. (Myös lomarahasta ja mahdollisesta keikkatyöstä.)
 • Kun Kela maksaa etuutta (äitiys-, isyysraha, kodinhoidontuki), olet jäsenmaksuvapautettu.

Eläkeläinen

 • Vanhuuseläkkeellä oleva maksaa 10 € vuodessa.
 • Osa-aikaisilla eläkkeillä oleva maksaa bruttopalkka-ansiosta 1,2 %
 • Kokoaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä oleva on jäsenmaksusta vapautettu kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yrittäjä tai yksityinen perhepäivähoitaja

 • Päätoimisena yrittäjänä toimivan jäsenen jäsenmaksu on 10 €/kk.

Ulkomailla

 • Kun työskentelet ulkomailla lyhyen (alle 3 kk) maksat 1,2 % bruttopalkastasi.
 • Kun asut ulkomailla, jäsenmaksusi on 6 €/kk. (Ei sisällä työttömyyskassan jäsenmaksua.)

Jäsenmaksusta vapautettuja ovat lisäksi:

 • Kelan, eläkelaitosten tai vakuutusyhtiöiden maksamia etuuksia saavat jäsenet (esim. palkaton sairasloma, työmarkkinatuki).
 • Kehitysyhteistyössä tai lähetystyössä olevat jäsenet.
 • Asevelvollisuutta, aseetonta tai siviilipalvelusta suorittavat jäsenet.
 • Omaishoidontuella toimivat jäsenet, jotka eivät ole työsuhteessa.

 

Jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.


Jäsenmaksukatto

SuPerin jäsenmaksun enimmäismäärä on 600 euroa/vuosi. Jäsenmaksun enimmäismäärä ylittyy yleensä niillä jäsenillä, jotka tekevät vuoden aikana työtä usealle eri työnantajalle ja ansaitsevat lisätuloja. Jäsenmaksun ylimenevä osuus palautetaan jäsenelle.