Jäsenmaksut

Muista ilmoittaa SuPerin jäsenyksikköön jäsenmaksuihin vaikuttavista muutoksista. Esimerkiksi jäsenmaksuvapautus ei tule automaattisesti, vaan se pitää hakea.

 • Hae vapautus tai ilmoita jäsenmaksun muutoksesta "Jäsenmaksutietojen muutos" -lomakkeella.
 • Täytä "Jäsenmaksun perintävaltakirja" yhdessä palkanlaskijan kanssa ja lähetä se liittoon, kun haluat että jäsenmaksusi peritään suoraan palkastasi

 

jäsenmaksutietojen muutos

 


SuPerin jäsenmaksut 2019

Työssä oleva varsinainen jäsen

 • Jäsenmaksun suuruus on 1,2 % bruttopalkasta. Bruttopalkkaan lasketaan kaikki lisät sekä loma-ajan tulot. Jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun.

Opiskelija

 • Kun opiskelet ensimmäistä kertaa lähihoitajaksi tai muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkintoon, olet SuPerin opiskelijajäsen. Opiskelijajäsenyys on maksuton aina valmistumiseen asti.

Jatko-opiskelija (opiskelet toista koulutusohjelmaa tai kokonaan uutta alaa)

Jatko-opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on liittynyt SuPerin varsinaiseksi jäseneksi ja hän jatkaa tai täydentää opintojaan. Esimerkiksi jäsen, joka on alun perin liittynyt jäseneksi lähihoitajana ja täydentää tutkintoaan opiskelemalla toisen osaamisalan. Tai, jos lähihoitajaksi valmistunut jatkaa opintojaan esimerkiksi korkeakoulussa.

 • Jäsenmaksu on 6 €/kk niiltä kalenterikuukausilta, jolloin et saa palkkatuloa, eli vain opiskelet.
 • Jos saat palkkatuloa jatko-opiskelun aikana, on jäsenmaksu 1,2 % bruttopalkastasi eikä 6 € maksua makseta.
 • Kun jatko-opiskelet oppisopimuksella ja saat palkkaa, on jäsenmaksu 1,2 % bruttopalkastasi.
 • Jatko-opiskelija, joka opiskelee työttömyyskassan maksamalla työttömyyspäivärahalla maksaa päivärahasta 1,2 % suuruisen jäsenmaksun. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan maksettavasta päivärahasta. Jos jatko-opiskelija työskentelee päivärahaa hakiessaan, hänen pitää lisäksi maksaa 1,2 % suuruinen jäsenmaksu veronalaisesta ansiotulosta.
 • Jatko-opiskelija, joka on esimerkiksi TE-toimiston, eläkelaitoksen tai vakuutusyhtiön kustantamassa koulutuksessa, voi hakea jäsenmaksuvapautusta. 

Työtön

 • Kun saat korvausta Kelasta, olet jäsenmaksuvapautettu.
 • Kun saat ansiopäivärahaa Superin työttömyyskassalta, on jäsenmaksu 1,2 % päivärahasta. Työttömyyskassa perii maksun suoraan päivärahasta.
 • Jos teet keikkaa tai saat soviteltua päivärahaa, tulee saamastasi palkkatulosta maksaa 1,2 % jäsenmaksu joko itse tai valtuuttamalla työnantaja perimään se.

Työstä väliaikaisesti poissa oleva/kotona oleva jäsen

 • Jos et ole työnhakijana TE-toimistossa, on jäsenmaksusi 6 €/kk.

Äitiys- tai isyysloma sekä hoitovapaa

 • Palkalliselta ajalta jäsenmaksu on 1,2 %. (Myös lomarahasta ja mahdollisesta keikkatyöstä.)
 • Kun Kela maksaa etuutta (äitiys-, isyysraha, kodinhoidontuki), olet jäsenmaksuvapautettu.

Eläkeläinen 

 • Toistaiseksi voimassa olevalla vanhuuseläkkeellä, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeellä oleva maksaa jäsenmaksua 20 €/vuosi. 
 • Jos jäsen haluaa säilyttää kassan jäsenyyden, on jäsenmaksu kassan osalta 87 €/vuosi.

Yrittäjä tai yksityinen perhepäivähoitaja

 • Päätoimisena yrittäjänä toimivan jäsenen jäsenmaksu on 10 €/kk.

Ulkomailla

 • Kun työskentelet ulkomailla lyhyen (enintään 6 kk) maksat 1,2 % bruttopalkastasi.
 • Kun asut ulkomailla, jäsenmaksusi on 6 €/kk. (Ei sisällä työttömyyskassan jäsenmaksua.)

Jäsenmaksusta vapautettuja ovat lisäksi:

 • Kelan, eläkelaitosten tai vakuutusyhtiöiden maksamia etuuksia saavat jäsenet (esim. kuntoutustuki)
 • Kehitysyhteistyössä tai lähetystyössä olevat jäsenet.
 • Asevelvollisuutta, aseetonta tai siviilipalvelusta suorittavat jäsenet.
 • Omaishoidontuella toimivat jäsenet, jotka eivät ole työsuhteessa.

Jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Jäsenmaksukatto

SuPerin jäsenmaksun enimmäismäärä on 600 euroa/vuosi. Jäsenmaksun enimmäismäärä ylittyy yleensä niillä jäsenillä, jotka tekevät vuoden aikana työtä usealle eri työnantajalle ja ansaitsevat lisätuloja. Jäsenmaksun ylimenevä osuus palautetaan jäsenelle.