26.5.2020

Sairauspoissaolojen määrä kääntyi laskuun kunta-alalla viime vuonna – lähihoitajilla on edelleen paljon sairauspoissaoloja

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen tulosten perusteella vuonna 2019 kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 16,5 päivää poissa töistä oman sairauden takia. Vastaava luku lähihoitajilla 24,8 ja lastenhoitajilla 23,5.

Eniten sairauspoissaolopäiviä oli edelleen varsinkin ruumiillista työtä tekevillä ja monissa sote-alan ja avustavan työn ammateissa (keskimäärin 24–28 päivää vuodessa). Vähäisintä poissaolo oman sairauden takia oli johtajilla, erityisasiantuntijoilla, lääkäreillä ja opettajilla (keskimäärin 8–9 päivää).

– Tiedämme, että kiire, liiallinen kuormittuminen, ergonomian puutteet ja sisäilmaongelmat hoitoalan työpaikoilla aiheuttavat runsaasti poissaoloja. Oikea-aikaisia työkyvyn tukitoimia tarvitaan lisää. Tilanne ei korjaannu ilman aktiivista panostusta tiedossa oleviin haasteisiin, SuPerin työympäristöasiantuntija Eija Kemppainen toteaa.

Lähihoitajan työ on kuormittavaa sekä henkisesti että fyysisesti. Superilaisille viime vuonna tehty Aivotyökysely paljasti, että vaativan työn tekeminen kiireessä kuormittaa. Nuoret vastaajat kokivat itsensä kuormittuneemmaksi kuin vanhemmat.

Kunta10-tutkimuksessa kaikkia ammattialoja tarkasteltaessa selvisi, että alle 30-vuotiailla kuntatyöntekijöillä on saman verran sairauspoissaolopäiviä keskimäärin kuin 30-50 -vuotiailla eli 15,5 –15,8 päivää. Yli 50-vuotiaiden sairauspoissaolot vähenivät noin puoli päivää.

– Koronapandemia lisää varmasti kuormitusta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta vaikutukset sairauspoissaoloihin näyttävät vasta kuluvan ja tulevien vuosien tilastot. Tulokset antavat aihetta huoleen myös nuorten työntekijöiden osalta, jotka usein työskentelevät myös ammateissa, joissa sairauspoissaoloja on paljon, sanoo vanhempi tutkija Jenni Ervasti Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

– Toisaalta rohkaisevat tulokset ikääntyvien työntekijöiden osalta antavat aihetta olettaa, että työkyvyn tukitoimet ovat olleet tuloksellisia ja ne on kohdistettu oikein, Ervasti jatkaa.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksessa on seurattu työntekijöiden sairauspoissaoloja vuodesta 2000 alkaen. Sairauspoissaolot olivat huipussaan vuonna 2008, jolloin kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 19,4 päivää poissa töistä oman sairauden takia.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on Suomen suurin kunta-alan henkilöstön seurantatutkimus. Tutkimukseen osallistuvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Naantali, Raisio, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Yli 90 000 kuntatyöntekijän vuosittaisia sairauspoissaoloja seurataan työnantajien henkilöstörekistereistä yhdenmukaisella laskentatavalla suhteuttaen toteutuneet sairauspoissaolopäivät tehtyihin henkilötyövuosiin. Nämä tilastot eivät sisällä sairauspoissaolojen syitä.

Taulukko: Sairauspoissaolot ammateittain vuonna 2019, 20 suurinta kunta-alan ammattia henkilötyövuosien mukaan.

Sairauspoissaolot ammateittain vuonna 2019, 20 suurinta kunta-alan ammattia henkilötyövuosien mukaan. Lähihoitajilla trendi on lievästi laskeva: vuonna 2019 sairauspoissaolopäiviä henkilötyövuotta kohden oli 24,8 (2016: 25,7 ja 2018: 24,9). (Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelu.)