4.10.2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän superilaiset marssivat ulos tänään – mielenilmaus jatkuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltona

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän superilaiset hoitajat marssivat tänään klo 14 ulos työpaikoiltaan vastalauseena työnantajan suunniteltuja säästötoimenpiteitä vastaan. Ulosmarssi koski Päijät-Hämeen keskussairaalaa, Lahden kaupunginsairaalaa sekä Salpauselän kuntoutussairaalaa. Mielenilmaus jatkuu kaikkia Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän superilaisia koskevana ylityö- ja vuoronvaihtokieltona.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kestää viikon ja päättyy 11.10. klo 16.00. Kielto koskee kaikkia yhtymän superilaisia hoitajia. Kiellon aikana superilaiset tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät tee ylityötä tai jousta vaihtamalla työvuoroja.

Toimilla vastustetaan yhtymän mittavia henkilöstövähennyksiä ja lomautuksia. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän talouden korjaamiseksi on käyty yhteistoimintaneuvotteluja elokuusta lähtien.

Työnantaja on ilmoittanut tavoitteesta säästää yhtymän menoista 15 miljoonaa euroa ja vähentää pysyvästi 250 henkilötyövuotta. Lisäksi ensi vuonna lomautetaan koko henkilöstö 7–14 vuorokaudeksi. Eläköitymisen kautta vapautuvia toimia ei täytetä, sijaisia ja määräaikaisia työsuhteita vähennetään ja suunnitteilla on tehtävän siirtoja. Irtisanomisilta ei vältytä. Toimenpiteet kohdistuvat merkittävässä määrin myös hoitohenkilökuntaan.

SuPerin PHHYKY:n ammattiosastot vastustavat suunniteltuja mittavia säästötoimia.

– Potilastyöstä ei voida säästää. Hoitohenkilökunta tekee jo nyt työtään jaksamisen rajoilla. Lähihoitajia tarvitaan niin erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa kuin sosiaalipuolellakin, sillä potilaat ovat monisairaita ja tarvitsevat päivittäisissä toimissaan perushoitoa ja paljon apua. Myös potilaiden kuntoutukseen tarvitaan lähihoitajien työpanosta ja osaamista. Säästöt heikentävät palvelujen saatavuutta ja vaarantavat potilasturvallisuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin, sanoo SuPerin Päijät-Hämeen keskussairaalan ammattiosaston puheenjohtaja Tarja Aatonen.

Ulosmarssi ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee superilaisten hoitajien lisäksi tehyläisiä hoitajaryhmiä.

Kuva: Lauri Rotko