28.5.2020

SuPerin ja Tehyn vetoomus maan hallitukselle

Vetoomus maan hallitukselle

Lähes puoli vuotta kestäneet erittäin vaikeat kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat loppusuoralla. Tavoitteena on saavuttaa neuvottelutulos tämän päivän aikana. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että osapuolilla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa neuvottelutulos kaikista muista asioista paitsi ns. koronalisää koskevasta asiasta.

SuPer ja Tehy ovat neuvotteluissa esittäneet Covid-19 viruksen aiheuttaman erityisen altistumisen riskin sekä valmiuslain rajoitusten piirissä työskenteleville kertakorvausta heille aiheutuneesta haitasta ja vaarasta. Kertakorvauksen perustetta ei ole työnantajien toimesta tyrmätty, mutta neuvottelutulokseen kertaerän maksamisesta ei päästä ilman valtion siihen osoittamaa erillistä korvamerkittyä rahoitusta. Tämä johtuu siitä, että työnantajien taloudellinen tila on koronan takia heikentynyt entisestään.

Valmiuslakien hoitohenkilöstöön kohdistuneet rajoitteet ja rasitteet ovat alkaneet 17.3.2020 lukien jatkuen edelleen ainakin 30.6.2020 saakka. Muissa länsimaissa vastaavan tyyppisistä rajoitteista on suoritettu korvauksia. Näin tulee toimia myös Suomessa.

Tehy ja SuPer esittävät, että valtio osoittaa korvamerkityn rahaerän, jolla suoritetaan kertakorvauksena 1000 euroa henkilöille, jotka ovat työskennelleet seuraavissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla:

  • Tehohoito-, leikkaus-, hoito-, testaus- ja laboratorio-osastoilla kliinistä työtä koronapotilaisiin liittyen tekevät
  • Koronan vuoksi välittömästi tai välillisesti toisiin tehtäviin siirretyt työntekijät
  • Vanhuspalvelussa ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoidossa työskentelevät työntekijät
  • Kaikki, joihin valmiuslain käyttöönottoasetusta on konkreettisesti sovellettu (irtisanomisaikaa on siis konkreettisesti pidennetty, ylityöhön on määrätty, vuosilomaa on siirretty)  

Vetoamme maan hallitukseen, että se osoittaa kunnioitustaan hoitotyötä tekeville sotealan ammattilaisille tänä poikkeuksellisena aikana.

Helsingissä 27.5.2020

 

Silja Paavola                                                                            Millariikka Rytkönen

puheenjohtaja SuPer ry                                                           puheenjohtaja Tehy ry

SuPerin ja Tehyn logot