21.10.2020

Oppisopimuskoulutus avaa oven työelämään

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla oppisopimuskoulutus on vakiinnuttanut asemansa työelämälähtöisenä opiskeluna. Työelämälähtöisyys tarkoittaa hyviä vuorovaikutustaitoja, työelämän pelisääntöjen tuntemista ja ammattityön hallintaa. Sosiaali- ja terveysalalla on pitkä historia työpaikalla tapahtuneessa harjoittelussa, mutta oppisopimuskoulutus on paljon enemmän. Siinä työn yhteydessä opiskellaan suurin osa tutkinnossa vaadittavasta ammattitaidosta ja teoreettinen opiskelu eri muodoissa täydentää sitä.

Olen pohtinut, mikä on oppisopimuskoulutuksen suosion salaisuus. Varmasti on monta tekijää, jotka johtavat oppisopimuksen solmimiseen. Yksi tekijä on kasvanut tietoisuus mahdollisuudesta suorittaa tutkinto työsuhteessa ja turvata opiskelunaikainen toimeentulo. Työnantajalle se tarjoaa kaivattua työvoimaa ja mahdollisuuden nähdä opiskelija tulevana työntekijänä. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta. Oppisopimusopiskelijan palkka on työehtosopimuksen mukainen ja yleensä hieman pienempi kuin valmiin ammattilaisen palkka.

Ongelmaton oppisopimuskoulutus ei suinkaan ole. Esimerkiksi lähihoitajan opinnot oppisopimuksella edellyttävät tutkinnon laaja-alaisuuden ja ammatin säädösten huomioon ottamista. Opiskelija tekee määräaikaisen työsopimuksen ja minimityöaika on 25 tuntia viikossa. Nollatuntisopimuksia ei siis voi tehdä. Teoriaopetus sisältyy työaikaan ja opiskelijalle kuuluvat lakisääteiset vapaapäivät. Tässä on ollut paljon epäselvyyttä. Opiskelijaa työntekijänä koskevat niin työlainsäädäntö kuin alan työehtosopimukset. Koulutusta puolestaan ohjaa ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja opiskeltava tutkinnon peruste.

Oppisopimusopiskelijaa kuvaa käsite opiskeleva työntekijä. Ongelmia syntyy, jos oppisopimusta laadittaessa koulutuksen järjestäjä ei sovi työnantajan kanssa selkeästi, mitä opiskelijan kouluttaminen työpaikalta edellyttää. Otan esimerkiksi lähihoitajan opinnot. Opiskelijalla pitää olla erilaisia työpaikkoja ja monipuolisia työtehtäviä, jotta hänen osaamisensa tulee vastaamaan tutkinnon perusteita. Opiskelijaa ei voi laskea mitoitukseen ennen kuin hänellä on tehtävään riittävä osaaminen, jonka esimies varmistaa. Opiskelija ei saa myöskään työskennellä yksin eikä vastata asiakkaista, koska hän ei ole valmis sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Opiskelijalle tulee nimetä työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa ja on yhteyshenkilö oppilaitoksen ja työpaikan välillä. On tärkeää muistaa, että opiskelijalla on aina oikeus opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelija antaa osaamisestaan näytön, jossa arvioidaan, onko tutkinnon mukainen ammattitaito saavutettu.

Lähihoitajan työ kiinnostaa ja moni hoiva-avustajan opintoja suorittava täydentää opintonsa lähihoitajaksi oppisopimuksella. Hoiva-avustajan koulutus ja työssä hankittu osaaminen kartoitetaan ja lähihoitajaksi vaadittava osaaminen hankitaan suorittamalla puuttuvat tutkinnon osat. Jatko-opiskelijan on voitava tehdä niitä tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä, joiden avulla lähihoitajan ammattitaito saavutetaan.

Osaamisen kasvattaminen edellyttää, että oppisopimusopiskelijalle turvataan rauhallista aikaa tehdä monipuolisesti alan ammatillisia työtehtäviä ja perehtyä niihin myös teoriassa. Tämä ei onnistu, jos opiskelija tekee täyttä työaikaa ja rajattua työtä ilman työpaikkaohjaajan tukea. Esimiehen vastuulla on turvata oppimisen edellytykset ja varmistaa opiskelijoiden osaaminen työtehtäviä suunnitellessaan. Opiskelija osallistuu ohjattuna ensisijaisesti välittömään hoitotyöhön.

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan ammatillisen oppilaitoksen kautta. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa, ja sopimus voidaan tehdä yhden tai useamman työnantajan kanssa tutkinnon laaja-alaisuuden varmistamiseksi. Tällöin sovitaan palkanmaksun periaatteista. Jos opiskelijalle ei makseta palkkaa esimerkiksi teoriaopetuksen tai muussa työpaikassa tapahtuvan opiskelun ajalta, on hän oikeutettu opintososiaaliseen tukeen. Tämä on tärkeä kirjata sopimukseen, jotta teoriaopetuksen ajankäyttöön liittyvät epäselvyydet vähenevät. Oppisopimuskoulutus on joka tapauksessa työelämä- ja käytännönläheinen tapa suorittaa tutkinto.

Kommentit

Elena Katarina-Vall13.06.2022 11:59:19Hei. Milloin oppisopimus työntekijä/opiskelija voi alkaa itsenäiset käynnit kotihoidon asiakkailla? Nyt tule eri tietoja eri paikoista... Kuka voisi kertoa tästä tarkemmin? Kiitos:)

Kata11.11.2021 15:30:37Hei, onko oppisopimusopiskelijalla määritettynä yötyön määrää? Eli voiko tehdä esim 4-5 yötä 3 vkon listalla?

Miia Malinen06.05.2021 16:57:27Hei yritin selvittää mikä on yksityisellä puolella minimi palkka mikä pitää hoiva avustaja opiskelijalle maksaa,opiskelisin oppisopimuksella?Tarvitsisin tiedon ihan euroina löysin kaksi erivaihtoa 1400 ja 1800€?

Hannele hyvönen10.11.2020 10:07:39Kiitos Soili hyvästä kirjoituksesta. Oppisopimusopiskelijat ovat kullanarvoisia töpaikoilla ja tärkeä muistaa se mitä tuossa kirjoititkin, että heillä on oikeus olla opiskelijoita ei täyttä työvoimaa.

Lähetä kommentti