26.8.2019

0,7:n hoitajamitoitus lakiin: Miten asia etenee ja mitä SuPer tekee?

Kevään eduskuntavaalien vaalikeskusteluissa hoitajamitoitus nousi vahvasti esiin vanhustenhuollon kriisin myötä. Vaalikeskusteluissa kaikki puolueet kokoomusta lukuun ottamatta ilmoittivat kannattavansa, että hoitajamitoitus olisi sitova ja tasoltaan 0,7.  

SDP:n johdolla käytyjen hallitusneuvotteluiden myötä hallitusohjelmaan tuli kirjaus sitovasta 0,7:n henkilöstömitoituksesta ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa.

Asialla on myös kansalaisten kannatus. Esimerkiksi HS-Gallupin mukaan sitovalla hoitajamitoituksella on selkeä kannatus suomalaisten keskuudessa. HS:n kyselyssä kaikista vastaajista 72 prosenttia kertoi olevansa samaa mieltä väitteestä ”Vanhusten hoivan parantamisessa hoitajamitoituksen nostaminen 0,7:ään on kannatettava keino”.

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä rahaa hoitajamitoituksen nostamiseen 0,7 tasolle ei kuitenkaan ole varattu riittävästi. Luvattu 0,7:n mitoitus vaatii huomattavasti enemmän kuin nyt budjettiesityksessä esitetyt viisi miljoonaa euroa.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on käynnistänyt lakivalmistelun ympärivuorokautisten hoivapalvelujen henkilöstömitoituksesta. Tässä valmistelussa on myös SuPerin edustaja mukana asiantuntijaryhmässä. Ensimmäinen tapaaminen oli 21. elokuuta ja työryhmän työ jatkuu syyskuun loppuun.

Tämän valmistelun jälkeen lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen kuulemisen jälkeen lakiesitys annetaan eduskunnalle vielä tämän vuoden aikana.

Luvattu vanhuspalvelulain uudistus on kaavailtu tehtäväksi portaittain: ensimmäisessä vaiheessa annetaan henkilöstön vähimmäismitoitusta koskeva lakiesitys eduskunnalle tänä syksynä.

Muista iäkkäiden palveluja koskevista muutoksista säädetään toisessa vaiheessa.

SuPer on vuosia vaatinut vanhustenhoitoa kuntoon

SuPer on jo vuosia vaatinut vanhustenhuollon tilanteen korjaamista mm. lausunnoilla, päättäjätapaamisissa ja kampanjoimalla. Lue täältä lisää siitä, miten SuPer on ajanut asiaa. 

Nykyisessä laatusuosituksessa henkilöstön vähimmäismitoitus on 0,5 ammattihenkilöä asiakasta kohti. Vuodesta 2013 voimassa ollut suositus ei toteudu edelleenkään kaikissa yksiköissä.

SuPerin kanta on, että 0,7:n vähimmäismitoituksen pitäisi tulla voimaan heti, ei portaittain. Kyseiseen 0,7:n mitoituksen tulee sisällyttää vain rekisteröidyt hoitajat ja lisäksi tulee määrittää erillinen mitoitus tukityöntekijöitä varten.