19.4.2019

Allekirjoita kansalaisaloite varhaiskasvatuksen suhdelukujen tarkemmasta määrittelystä

Kansalaisaloitteen vireillepanijat haluavat turvata, että että jokaisessa päiväkodissa ja lapsiryhmässä on riittävä ja lakisääteinen määrä kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstöä läsnä päivittäin. 

Varhaiskasvatuslaissa määritellään ryhmäkoko, joka perustuu suhdelukuihin. Suhdeluvut ovat laskentatapa, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli luoda joustavat ja lapsia kunnioittavat ryhmärakenteet ottaen huomioon asuinalueen ja päiväkotirakennuksen ominaispiirteet. Suhdeluvut tämän tausta-ajatuksen pohjalta eivät ole nykytilanteen ongelma, vaan miten niitä tulkitaan ja sovelletaan varhaiskasvatuksen arjessa. 

Vain yllättävän ja äkillisen henkilöstön poissaolon johdosta voisi suhdeluvuista poiketa enintään yhden päivän ajan, kunnes riittävät toimenpiteet on tehty. Suhdelukuja tulisi tarkastella aina ryhmätasolla ja jokaisen yli kolmivuotiaan lapsen kohdalla tulee noudattaa samaa suhdelukua varhaiskasvatuksen osallistumisen määrästä riippumatta.

Nyt oikeudesta poiketa lapsi-aikuinen-suhdeluvusta on säädetty niin epämääräisesti, että valvova viranomainen on joutunut toistuvasti puuttumaan ja ohjeistamaan suhdelukujen soveltamisessa.

Allekirjoita kansalaisaloite