3.7.2020

Eri laskentatapa, yhtä pitkät lomat – siirtyminen 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan SOSTES:n ja TPTES:n sopimusaloilla

Tähän mennessä Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) ja Terveyspalvelualan työehtosopimuksen (TPTES) piirissä lauantait ovat kuluttaneet lomapäiviä. Yksi lomaviikko on kuluttanut kuusi lomapäivää. Uusissa työehtosopimuksissa tähän on tehty muutos. Jatkossa lauantait eivät kuluta lomaa ja yksi lomaviikko kuluttaa viisi lomapäivää.

Kyse on ainoastaan laskentatavan muutoksesta. Lomat eivät pitene tai lyhene, vaan pysyvät yhtä pitkinä kuin aikaisemminkin.

Lomat pysyvät samanpituisina sen vuoksi, että uusien työehtosopimusten mukaisessa 5-päiväisessä laskennassa lomapäiviä kertyy työntekijälle vähemmän kuin vanhojen SOSTES:n ja TPTES:n 6-päiväisessä laskennassa.

Jos työntekijälle olisi 6-päiväisessä laskennassa kertynyt esimerkiksi 30 lomapäivää, kertyy työntekijälle 5-päiväisessä laskennassa 25 lomapäivää. Kummassakin laskennassa tämä tarkoittaa viiden viikon lomaa. Lomaviikkojen määrä pysyy siis samana.

Uutta laskentatapaa aletaan noudattamaan 1.4.2022 alkaen kertyvissä lomissa. Aikataulu on sama sekä SOSTES:ssa että TPTES:ssä. Tämä tarkoittaa, että vasta lomakaudella 2023 pidettävissä lomissa noudatetaan 5-päiväistä laskentaa. Työnantaja voi kuitenkin alkaa noudattamaan 5-päiväistä laskentaa jo aikaisemmin.

Seuraavan lomakauden 2021 lomat kertyvät ja ne pidetään 6-päiväisen laskennan mukaisesti. Sama koskee lomakauden 2022 lomia, ellei työnantaja siirry 5-päiväiseen laskentaan jo tällöin. 

Lomapalkka tai lomakorvaus eivät nouse tai alene muutoksen vuoksi.

Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää SOSTES:n ja TPTES:n lomajärjestelmiä. Lauantaiden laskeminen lomapäiviksi on toisinaan aiheuttanut ongelmia ja tarkoituksena oli päästä tästä nk. lauantailaskennasta eroon.