28.2.2019

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tapasi SuPerin hallituksen

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen keskusteli vanhustenhoidosta SuPerin hallituksessa torstaina 28. helmikuuta. Alustuksessaan Pietikäinen käsitteli EU-tason asioita esimerkiksi syrjimättömyyteen, työehtoihin ja harmaaseen talouteen liittyen.

Väestön ikääntyminen on koko Euroopan laajuinen haaste. Kokoomuksen edustajana parlamentissa vaikuttava Pietikäinen toivoisikin, että heinäkuussa alkavalla Suomen puheenjohtajuuskaudella esiin nostettaisiin Euroopan sosiaalinen puoli.

Vaikka EU monesti koetaan kaukaiseksi ja hankalaksi, se kuitenkin pitää kansalaistensa puolta. Siksi Pietikäinen näkee, että unionin toimivaltaa tulisi vahvistaa muun muassa syrjinnän vastaisen direktiivin kautta. Direktiivi kieltää esimerkiksi iästä johtuvan syrjinnän, joten se käynnistäisi keskustelun riittävän hyvästä vanhustenhoivasta.

Jotta hyvää hoitoa voidaan tuottaa, tarvitaan lisää hoitajia. Tarvitaan EU-lainsäädäntöä turvaamaan työnteon ehdot ja osaamisen taso. Suomalaista lähihoitajakoulutusta ei muualla Euroopassa tunneta. – Meidän tulee pitää huolta siitä, että koulutuksen ja hoivan laadun taso säilytetään. Lähihoitajakoulutus voisi olla vientituote, Pietikäinen sanoo.

Hoiva-alalla on kyse kansalaisten maksamien verorahojen käytöstä. Siksi olisi ensisijaisen tärkeää säätää lait ja sanktiot, jotka estävät sääntöjen venyttämisen kilpailun voittamiseksi ja rahojen siirtämisen veroparatiiseihin. Pietikäisen mukaan reilu kilpailu lähtee selkeistä yhteisistä säännöistä, toimialasta riippumatta. Se tarkoittaa veronkiertoon puuttumista EU-tasolla. Yhteisen lainsäädännön on tähän mennessä estänyt yksittäisten jäsenmaiden erimielisyys. Suomessa tulisi nyt kirjata hoitajamitoitus numerona lakiin, jotta se toimisi perälautana ja osaltaan reilun kilpailun takeena.

Kaikki yllämainitut asiat ovat myös tasa-arvokysymyksiä, koska enemmistö vanhuksista, hoivatyöntekijöistä, omaishoitajista ja julkisten palvelujen käyttäjistä on naisia. Kun eläkkeistä ja julkisista palveluista säästetään, se kohdistuu eniten juuri naisiin. Raha, joka meiltä puuttuu julkisista palveluista, on saman suuruinen kuin se, minkä olemme menettäneet harmaalle taloudelle.

SuPer-lehti: SuPerin hallituksessa vieraillut meppi Sirpa Pietikäinen: ”Ikäihmiset ovat syrjinnän kohteina”