23.1.2020

SuPer voitti jäsenilleen 1,5 miljoonaa euroa korvauksia viime vuonna

Korvaussumma on noin puoli miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2018.

Päättyneitä oikeudellisia toimeksiantoja oli vuonna 2019 noin 850 kappaletta, kun vuonna 2018 päätökseen saatiin noin 540 oikeudellista toimeksiantoa. Jäsenille saatiin korvauksia lähes 1,5 miljoonaa euroa, mikä on noin puoli miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018.     

SuPerin sopimusedunvalvontaan tulee vuosittain noin 10 000 yhteydenottoa puhelimitse ja sähköpostitse. Suurimpaan osaan annetaan neuvontaa. Oikeudellinen toimeksianto syntyy vasta silloin, kun jäsenen asia todetaan sellaiseksi, että sitä tulee selvittää tarkemmin ja jäsen valtuuttaa liiton tähän.

Oikeudellisista toimeksiannoista suurin osa koski palkkaan ja palkanmaksuun liittyviä ongelmia. Niitä oli viime vuonna kaikista toimeksiannoista 63 prosenttia. Palkkaan liittyvien ongelmien osuus on lisääntynyt selvästi, sillä vuonna 2018 niitä oli kaikista toimeksiannoista 53 prosenttia.

Myös työsuhteen päättämiset ja määräaikaisen työsuhteen ongelmat sekä vuosiloma-asiat, työaikaan liittyvät ongelmat ja yt-asiat työllistivät vuonna 2019 SuPerin edunvalvontaa.

Oikeudellisista tapauksista 65 prosenttia koski kuntasektorin työpaikkoja, jolloin jäsenellä oli työehtosopimuksena Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES. Tämä johtui siitä, että päätökseen tulivat sekä Oulunkaaren että Oulun kaupungin tapaukset, joissa oli yhteensä noin 430 toimeksiantoa.

Vuonna 2018 valtaosa tapauksista tuli yksityisen sektorin työpaikoista.

Miten toimin työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa?

Työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa ota aina ensin yhteyttä työnantajaan. Jos tämä ei tuota tulosta, käänny luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun puoleen. Jos nämäkään eivät saa asiaa ratkaistua työnantajan kanssa, voi asiassa ottaa yhteyttä liiton edunvalvontaan.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua, voi työntekijä ottaa yhteyttä liiton edunvalvontaan sitten, jos asiaa ei ole saatu selvitettyä työnantajan kanssa.

Edunvalvonnan puhelinpalvelu on auki ma–to klo 9–13

  • kuntasektorilla työskenteleville jäsenille numerossa 09 2727 9160
  • yksityissektorilla työskenteleville jäsenille numerossa 09 2727 9171.

Sopimusedunvalvonnan yhteydenottolomake

Verkkopalvelusta apu moneen työelämän kysymykseen

Mihin työsopimuksessa tulee kiinnittää huomiota? Miten työsopimuksen ehdot vaikuttavat? Kuka saa osallistua lääkehoitoon? Milloin alkaa iltatyö ja paljonko siitä tulee maksaa? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksen SuPerin Usein kysytyt kysymykset -verkkopalvelusta. 

Tutustu ja hyödynnä osoitteessa: www.superliitto.fi/ukk