Teetkö myös haamuhoitajan työt?

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Riittämätön henkilöstömäärä on suuri ongelma sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalalla. Valitettavasti osa työnantajista yrittää virheellisesti osoittaa, että henkilöstömitoitus on riittävä.


Mitä haamuhoitaja tarkoittaa?

Työvuorolistoilla saattaa olla henkilöitä, jotka eivät työskentele enää ko. työpaikassa tai listoilla on keksittyjä nimiä. Kutsumme heitä ”haamuhoitajiksi”. Haamuhoitajat eivät ole oikeasti työvuorossa läsnä. Lue lisää erilaisista haamuista.

Työvuorolistoilla on oltava vain työntekijöitä, jotka tekevät todelliset työvuorot.

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa työpaikan epäkohdista työnantajalle. Työnantajan on puututtava välittömästi näihin epäkohtiin. Työntekijällä on oikeus ilmoittaa epäkohdista niin, ettei häneen kohdistu mitään rangaistustoimenpiteitä.

SuPer kampanjoi riittävän henkilöstömitoituksen puolesta. Haamuhoitajat täytyy saada pois listoilta ja tarvitsemme siinä sinun apuasi!

Tarkoituksena on, että työnantajat palkkaavat riittävästi henkilökuntaa eivätkä kikkaile haamuhoitajilla. Oikea henkilöstömitoitus on asiakas- ja työturvallisuuden edellytys. Henkilökuntaa on palkattava riittävästi, jotta toiminta ei ole henkilöstön joustamisen varassa. Sinulla ei ole velvollisuutta suostua ylitöihin ja riskeerata näin omaa jaksamistasi.


Ilmianna haamuhoitaja!

 

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Toimi näin:

Täytä ja tulosta lomake. Allekirjoita se. (Lomakkeeseen tulostuu automaattisesti liite 2, jossa on ilmoitusvelvollisuuteen liittyvä lainsäädäntö.)
Kirjoita vielä vapaamuotoinen kuvaus tapahtuneesta työnantajalle esim. Wordilla ja kirjoita sivun yläosaan Liite 1.
Ota tulostetusta lomakkeesta ja liitteistä kopiot itsellesi.
Huom! Lomake tulee automaattisesti SuPeriin tiedoksi. Ethän lähetä dokumentteja SuPeriin esim. kirjepostilla. 
Anna allekirjoitettu lomake liitteineen (Liitteet 1 ja 2) työnantajallesi.

Keskustele ongelmasta ensin työnantajasi ja työsuojeluvaltuutettusi kanssa. Jos ongelma ei ratkea, toimita lomakkeet aluehallintoviranomaisellesi. Mikäli työnantaja uhkaa sinua seuraamuksilla, ota yhteyttä SuPerin edunvalvontaan. SuPer on tukenasi!

Ilmianna haamuhoitaja.

 Haamut työvuorolistoilla

Jaska Jokunen

Jaska Jokunen on henkilö, jota ei ole olemassa. Jaska tunnetaan useilla erilaisilla nimillä työvuorolistoilla. Hänelle suunnitellut työvuorot ovat listalla muiden työntekijöiden otettavissa. Jaskasta tulee haamu erityisesti tilanteessa, jossa hänelle suunniteltua työvuoroa ei ole otettu muiden työntekijöiden toimesta ja työvuoro jää ilman tekijää. Mitoitus ei täyty.

SuPer lähtee siitä, että listalle pitää suunnitella työvuorot oikeille henkilöille ja kun listat on vahvistettu, ei vuoroja enää muuteta. Mikäli täyttä työaikaa tekevä työntekijä ottaa Jaskalta työvuoron, muodostuu ylityötä, joka on korvattava korotettuna. Vahvistetulla listalla ei saa olla Jaska Jokusia.

Sijainen tai joku

Sijainen on henkilö, joka on saattanut tehdä työvuoron joskus yksikköön. Jostain syystä kyseinen sijainen on jäänyt suunnitelluille listoille, vaikkei hänelle itselleen ole informoitu tulleista työvuoroista. Työvuoron koittaessa kyseisellä vuorolla ei ole ketään tekemässä sijaiselle suunniteltua vuoroa. Sijaisesta tulee haamu. Tällöin mitoitus ei toteudu ja työntekijät tekevät työt vajaalla miehityksellä. Asiasta tulee kertoa esimiehelle ja olla yhteydessä aluehallintovirastoon, jos tilanne ei korjaannu.

Palkanlaskija tai muu hallintohenkilökuntaan kuuluva henkilö

Palkanlaskija on henkilö, joka on työsuhteessa yritykseen. Mitoituksen kiertämiseksi palkanlaskija tai muu hallintohenkilökuntaan kuuluva on ilmoitettu työvuorolistalle työvoimaksi, vaikkei hän osallistukaan hoitotyöhön. Häntä ei muutenkaan näy työpaikalla. Palkanlaskijakin saatetaan tuntea eri nimillä. Hän voi olla esimerkiksi esimiehen nimellä, joka ei kuitenkaan osallistu hoitotyöhön. Näiden ”työntekijöiden” tunnit vaihtelevat yksiköittäin.

Vajaa mitoitus

Vajaa mitoitus lienee haamuista vaarallisin. Työpaikan tehtävät ja työntekijöiden määrä eivät kohtaa. Luvattu mitoitus ei täyty. Tehtäviä on yksinkertaisesti liikaa hoidettavaksi nykyisellä työntekijämäärällä.

Työntekijän nimi toistuu listoilla useasti

Samalle työntekijälle on suunniteltu useampi rivi työvuorolistoilla. Eli näin työvuorolistoilla näkyy määrällisesti enemmän työntekijöitä.Lisää haamuhoitaja-aiheesta ja hoitajamitoituksesta:

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Hoitajamitoitukseen tulee laskea vain hoitajat

SuPerin kysely paljastaa: yksityisten hoivayritysten omavalvonta ei toimi

Miten hoitajamitoitus määritellään, ketä siihen lasketaan?

SuPerin Teen työaikani – tarvitsen vapaani -kampanja muistuttaa jokaista jäsentä pitämään huolen siitä, että työssä ei jousteta liikaa oman jaksamisen kustannuksella.