6.4.2022

Suojelutyö ja miten siihen kutsutaan?

Suojelutyö on lakon ulkopuolelle rajattua välttämätöntä työtä. Suojelutyöllä taataan asiakas- ja potilasturvallisuus hoitajien lakon aikana.

Suojelutyöllä varmistetaan potilasturvallisuus

Suojelutyön tarkoitus on varmistaa potilasturvallisuus hoitajien lakon aikana, jotta kansalaisten henki tai terveys ei vaarannu. 

Suojelutyöstä sovitaan neuvotteluissa, joita käydään tarpeen mukaan

Suojelutyöstä sovitaan aina paikallisissa neuvotteluissa. Suojelutyöstä ei siis päätä työnantaja, kunta tai sairaanhoitopiiri. Lakon paikallisjohto käy neuvottelut työnantajan kanssa suojelutyön määrästä ja vahvuudesta lakon aikana. Lakon paikallisjohto tarkoittaa ammattiliiton paikallisia toimijoita, niin sanottuja suojelutyöneuvottelijoita.

Neuvottelut käydään aina työnantajan aloitteesta. Neuvotteluja käydään tarpeen mukaan ja niitä voidaan käydä vaikka päivittäin, sillä suojelutyön tarve voi muuttua äkillisesti.

Neuvottelut on ollut mahdollista aloittaa sen jälkeen kun lakkovaroitus on annettu. Työpaikalla asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaa aina työnantaja.

Superilaisen tulee osallistua suojelutyöhön sovitusti

Superilaisen kutsuu suojelutyöhön oma työnantaja paikallisneuvottelujen perusteella. Suojelutyöhön tulee osallistua sovitusti.

Kaikkia työntekijöitä käytetään suojelutyössä eli kaikille tulee sekä lakkopäiviä että työpäiviä. Näin ehkäistään kuormittavuuden kasaantuminen.

Välttämätön hoito huolehditaan

Välttämätöntä hoitoa vaativat tehtävät hoidetaan myös lakon aikana. Näitä ovat esimerkiksi päivystys ja siihen välittömästi liittyvä hoito, synnytykset, välitöntä hoitoa edellyttävät syöpätapaukset ja dialyysihoito.


Superilainen, tarkista, että yhteystietosi ja tieto työnantajastasi ovat ajan tasalla Oma SuPerissa, jotta SuPerin viestit ja ohjeet tavoittavat sinut. Seuraa sähköpostiasi säännöllisesti ja tarkista tarvittaessa mm. sähköpostin asetukset ja roskapostilaatikko, jotta viestit saavuttavat sinut.