Ohjeet lomakkeen täyttämiseen: 

Sähköisen lomakkeen voi täyttää yksittäinen työntekijä tai työntekijät yhdessä yksikkönä. Voit täyttää lomakkeen myös nimettömänä.

• Lomakkeeseen tulee merkitä työnantaja sekä yksikkö, jota ilmoitus koskee.

• Merkitse rastilla missä asiassa/asioissa epäkohdat ja/tai kuormitus ilmenee.

• Merkitse päivämäärä ja paikka.

• Tulosta lomake ja allekirjoita se. Huomaa, että lomakkeen lisäksi tulostuu automaattisesti liite 2 (lainsäädäntö).

• Kirjoita vapaamuotoiseen liitteeseen (Liite 1) tarkka kuvaus tapahtuneesta työnantajalle esim. Wordilla ja tulosta se.

• Ota lomakkeesta ja liitteistä kopiot itsellesi.

• Anna lomake liitteineen (liitteet 1 ja 2) työnantajan edustajalle, esim. omalle esimiehelle.

• Mikäli työnantaja ei ryhdy toimiin epäkohdasta tai työssä kuormittumisesta tiedon saatuaan, lähetä kopiot lomakkeesta ja liitteestä 1 valvovalle viranomaiselle (aluehallintovirasto).